Aktivnosti SEC-a: U Federaciji BiH obučeno 80 asistenata u nastavi

Socijalno-edukativni centar  (SEC) u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje proveo je obuke za 80  asistenata u nastavi u Federaciji BiH. Obuke  su provedene  u četiri regionalna centra: Livno, Mostar, Tuzla i Sarajevo.

 

 

-Tokom četiri modula obuke polaznici su od stručnjaka defektologa i psihologa  imali priliku saznati ulogu i zadatke asistenta u nastavi, prava učenika na asistenciju po UN Konvenciji o pravima djeteta, način koordinacije inkluzivne nastave po zakonskim regulativama nadležnog ministarstva te razlikovati vrste i stilove komunikacije. Sadržaji obuke su se realizirali prema standardima uz primjenu adekvatnih interaktivnih nastavnih metoda, gdje je polaznik u središtu nastavnog procesa aktivno sudjelujući u diskusijama i refleksijama. – kazali je nam Zvjezdana Nakić, koordinatorica projekta.

 

Koordinatorica  Nakić je izrazila nadu da će asistenti svoje zadatke izvršavati profesionalno u cilju ostvarivanja punih potencijala učenika s poteškoćama u razvoju. Nakon završenog projekta, 80 polaznika je dobilo SEC certifikat o uspješno završenoj obuci.

 

Inicijativom Caritasa BiH i Caritasa Austria, uz financijsku potporu Austrijske razvojne suradnje, Caritasa Austria i Vlade Gornje Austrije 2011. godine osnovana je Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ Banja Luka (SEC). Pored glavnog ureda u Banjoj Luci 2013. godine u Travniku i Mostaru osnovane su podružnice SEC-a koje u svojim lokalnim sredinama provode obuke i treninge.