JU Bolnica Travnik bogatija za doktora medicinskih nauka

Javna ustanova Bolnica Travnik bogatija za jednog doktora medicinskih nauka nakon što je prim. dr. Indira Abdulović odbranila doktorat na temu “Policitemija u predikciji perinatalnog ishoda novorođenčadi male i velike porođajne mase”.

 

 

Prim. dr. Indira Abdulović, specijalista pedijatrije i subspecijalista neonatologije u JU Bolnica Travnik bila je jedna od 26 doktoranata na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli  koji su uspješno odbranili svoje doktorate i tako stekli najviša akademska zvanja.

U oktobru 2009. godine dr. Abdulović je odbranila magistraski rad pod naslovom „Učestalost rađanja
i rani neonatalni period hipertrofične novorođenčadi u Kantonalnoj bolnici Travnik“  i  stekla naučni stepen
magistra nauka.  Prije dvije godine dr. Indira Abdulović ponijela i zvanje primarijusa. Predaje stručne predmete u Mješovitoj srednjoj školi Travnik – Medicinska škola i na Univerzitetu/Sveučilištu “Vitez”.

Inače, Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 42 godine rada i do sada je na ovoj visokoškolskoj ustanovi pomovisano  800 doktora nauka.