JU Bolnica Travnik dodjelila 10 specijalizacija mladim ljekarima

Deset mladih specijalizanata danas su potpisali ugovore sa JU Bolnica Travnika za odlazak na specijalizaciju i oni će biti budućnost najstarije i najveće zdravstvene ustanove u srednjoj Bosni. Za ovo je JU Bolnica Travnik izdvojila 1,5 milion konvertibilnih marak iz vlastitih sredstava jer svaka specijalizacija košta po 150.000 KM, naglasio je direktor ove ustanove prim.dr. Mirsad Granov.

-Ovo je šanse za ove mlade ljude da u okviru naše ustanove vide svoju budućnost. Ovo je prelijep dan za našu ustanovu jer osim što ulažemo u znaje ove djece, mi obezbjeđujemo budućnost svih građana u Srednjobosanskom kantonu.Uz njihovo znanje i opremu koju ćemo instalirati mi osiguravamo vrhunski nivo zdravstvene zaštite i to je naš cilj. Mi ulažemo sredstva bolnice i to se godinama na ovaj način radi. – kazao je prim.dr. Mirsad Granov, naglašavajući kako po završteku specijalizacije mladi specijalizanti  imaju obavezu da određen broj godina rade u JU Bolnica Travnik.

Mladim specijalizantima prilikom potpisivanja ugovora čestitao je i kantonalni premijer, Tahir Lendo  koji je naglasio kako i Kanton osigurava ukupno 75 specijalizacija za ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite putem Zavoda zdravstvenog osiguranja što iznosi oko 12 miliona KM na godišnjem nivou.

Inače u JU Bolnica Travnike rade 54 specijalista, na specijalizacijama je trenutno 22 specijalizanata uz 10 novih koji će nakon potpisa početi sa specijalizacijama. Neki od njih zahvalili su se na dobijenoj prilici da steknu nova znanja koja će primjeniti u JU Bolnica Travnik.  JU Bolnica Travnik je i proteklu godinu završila sa pozitivnim finansijskim rezultatima, što je prava rijetkost u zdravstvenom sistemu u BiH.

 

Deset specijalizanata

 

Specijalizacije su dobili: Abida Perenda, infektologija, Binasa Bašić, neourologija, Jasenko Šito, radiologija, Nela Bošnjak, psihijatrija, Aida Otuzbir, ginekologija i opstetricija, Amina Krupalija, neorologija, Elvira Ščetić – Tafi, fizikalna medicina  i rehabilitacija, Arnela Varupa, radiologija, Adnan Durek, psihijatrija i Merima Trako – Zukić, klinička mikrobilogija.