Kantonalni sud Novi Travnik:  Realizovali plan sa 99 posto!

Na Općoj sjednici sudaca Kantonalnog suda u Novom Travniku prezentirani su rezultati rada suda za 2017. godinu. U ovom izvještajnom periodu na referatima (kaznenom, građanskom i upravnom) ostvareni su izuzetno dobri rezultati rada. Ukupno u radu je bilo 3.141 predmeta.

 

Od toga iz 2016. godine je preneseno 485 predmeta, a u 2017. godini primljeno je 2.656 predmeta. Broj primljenih predmeta u 2017. godini je smanjen i to sa 2.803 predmeta na 2.656 predmeta (manje za 147 predmeta ili 5,53 %). Smanjen je broj predmeta u radu u 2017. godini (3141) za 519 predmeta ili 16,52% u odnosu na 2016. godinu (3660).

U 2017. godini od ukupnog broja predmeta u radu (3.141) riješeno je ukupno 2.897 predmeta ili 92,23% predmeta. Priliv predmeta na godišnjem nivou je savladan. Po sucu primljeno je 177 predmeta, a riješeno 193 predmeta.

Broj neriješenih predmeta je 244 i pokazuje trend smanjenja neriješenih predmeta za 241 predmeta ili 49,69 % u odnosu na 2016. godinu (485). U 2017. godini ostvarena je kolektivna norma suda od 101,27%. Kvalitet rada suda iznosi 96,19%.

Ukupno je održano 2.224 sjednica vijeća, glavnih pretresa, ročišta i dr., što prosječno iznosi gotovo 10 po radnom danu.

Kantonalni sud u Novom Travniku je sukladno Naputku VSTV-a BiH, izradio Plan rješavanja predmeta za 2017. godinu. Izrađeni su Kvartalni Planovi za drugostupanjske predmete ovoga suda, te Godišnji Plan za prvostupanjske kaznene i upravne predmete. Ukupno je obuhvaćeno 1273 predmeta. Riješeno je ukupno 1264 predmeta. Realizacija planova rješavanja predmeta za 2017. godinu iznosi 99%.

Na referatima građanskog i upravnog odjeljenja na dan 31.12.2017. godine nema predmeta koji su na rješavanju duže od godinu dana. Kazneno odjeljenje je ažurno, osim predmeta u kojima ne postoji mogućnost postupanja (ukupno 4 K i 3 Kps), usljed nedostupnosti optuženika.

Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su u Kantonalnom sudu u Novom Travniku riješeni u 2017. godini iznosi 67 dana. Prosječno trajanje postupka smanjeno je za 39 dana u odnosu na 2016. godinu kada je iznosilo 106 dana.

Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog suda u Novom Travniku za 2017. godinu bit će dostavljeno VSTV-u BiH, Vrhovnom sudu Federacije BiH, Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB/SBK i Saboru/Skupštini Kantona.

 

(Kantonalni sud Novi Travnik)