Mubera Duraković nova predsjednica Foruma žena SBB SBK

Na konstituirajućoj i izbornoj sjednici KO Foruma žena SBB Srednjobosanskog kantona održanoj u Travniku , za novu predsjednicu izabrana je Mubera Duraković iz Kiseljaka. Zahvaljujući se  članicama Kantonalnog odbora  na ukazanom povjerenju, novoizabrana predsjednica je ukratko izložila svoj plan rada u narednom periodu, kao i ciljeve koje namjerava ostvariti.

 

U ime Kantonalnog odbora SBB Srednjobosanskog kantona,  prisutne članice Foruma žena je pozdravio predsjednik Almir Švago, koji  je istaknuo značaj i ulogu koju SBB pridaje ženama, kao i položaju i emancipaciji žena u politici, a i društvu uopće.

Mubera Duraković, predsjednica Foruma žena SBB SBK

Mubera Duraković  je rođena 1977. godine u Visokom. Po zanimanju je profesor  razredne nastave sa bogatim radnim i životnim iskustvom. Aktivno govori njemački i engleski jezik.