Travnika: Realizovani kapitalni projekti u iznosu od  1,2 miliona KM

 

U općina Travnika u ovoj godini planirala je sredstva u iznosu od 1,9 miliona KM za kapitalne projekte, a realizovana su sredstva u iznosu od 1,2 KM dok su pojedini projekti još u toku i bit će realizovani, rečeno je danas na godišnjoj konferenciji za novinare na kojoj su prezentirane aktivnosti svih općinskih službi.

Prema riječima Mate Jozaka, pomoćnika načelnika za obnovu, raseljena lica, izbjeglice i stambene poslove za rekonstrukciju i gradnju lokalnih puteva izdvojeno je 854 hiljade KM, za vodovode 140 hiljada KM, za kanalizaciju 201 hiljada KM i za rasvjetu 76 hiljada KM.

Služba za Civilnu zaštitu sanirala je 7 klizišta tokom 2017. godine, dok su korita rijeka Lašva i Bila sanirana na pet lokacija, kazala je Nura Adilović, pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu.

Načelnik općine Admir Hadžiemrić i svi šefovi službi danas su prezentirali rezultate rada u 2017. godini na godišnjoj konferenciji za novinare što je novina u radu općinske administracije.