U ponedjeljak zasjeda Skupština SBK

 

Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Josip Kvasina zakazao XXV.  sjednicu Skupštine Srednjobosanskog  kantona za 20. novembar   2017. godine ( ponedjeljak).

Pred zastupnicima će biti  Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u oragnima vlasti SBK, te Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2018.godinu koji je predložila Vlada SBK u iznosu od 200,2 miliona konvertibilnih maraka.

Zastupnici će raspravljati i o Nacrtu zakona o inspekcijama Srednjobosanskog kantona, te  o Izvještaju o finansijskoj reviziji Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2016.godinu.