Vlada SBK danas potpisala kolektivne ugovore sa dva sindikata obrazovanja

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja SBK  i Nezavisni sindikat djelatnika srednjih škola KSB  danas su u Travniku   potpisali kolektivne ugovore sa Vladom Srednjobosanskog kantona.

 

Potpise na Kolektivni ugvor uz kantonalnog premijera Tahira Lendu, stavili su Muhamed Pajić, predsjednik Sinidikata osnovnog obrazovanja i odgoja SBK i Nada Jukić, predsjednica Neovisnog sindikata djelatanika srednjih škola.

Novi kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnom obrazovanju znače ujednačavanje koeficijenata , ali za veliku većinu povišicu. Zaposleni u srednjim školama zadržavaju iste koeficijente, iako su po važećem Pravilniku trebali ići ka smanjenju.

 

 

Kolektivne ugovore nisu potpisali Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama SBK-a koji predstavlja zaposlene u osnovnim školama koje rade po nastavnom planu  i programu, jer jer nisu mogli dokazati reprezentativnost i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja SBK koji je u posljednji čas tražio izmjene već usaglašenog Kolektivnog ugovora.