Akademska 2017/2018.  godina prakse  na Sveučilištu „Vitez“

Obavljanje praktične nastave studenata u preduzećima bila je glavna tema trećeg sastanaka članova Poslovno-akademskog vijeća Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, kojim je predsjedavao doc.dr. Bruno Bojić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.

 

 

Na posljednjem sastankuodržanom u Vitezu  najviše se razgovaralo o obavljanu stručne prakse studenata u preduzećima, što će im omogućiti stjecanje vještina neophodnih za obavljanje profesionalnog poziva u budućnosti. Poduzetnici, koji su prisustvovali sastanku podržali su inicijativu Sveučilišta, uz naglasak da ova praksa treba biti kontinuirana uz prilagođavanje obrazovnog programa potrebama tržišta rada.

Podsjetimo, prošle godine je Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ iniciralo formiranje Poslovno-akademskog vijeća kojeg čine članovi menadžmenta Sveučilišta i uspješni bh. privrednici, a s ciljem jačanja saradnje između akademske i poslovne zajednice.

Prema  riječima rektora Sveučilišta, prof.dr. Mirka Puljića, to je provedivo i realno za očekivati u skorijem vremenu budući da će se, kako je istaknuo, Sveučilište „VITEZ“ vrlo brzo prilagoditi  onome na što ljudi iz realnog sektora ukažu u svezi s prilagodbom studijskih programa potrebama prakse.

„Ovo je godina prakse“, poručio je rektor, upoznajući javnost s opredjeljenjem Sveučilišta “Vitez”  u ovoj akademskoj godini.