Centralna BosnaInfo

Bolnica u Novoj Biloj: Do Nove godine radovi na novoj lameli bi trebali biti završeni!

 

U Hrvatskoj bolnici fra Mato Nikolić u Novoj Biloj kod Travnika u toku su radovi na izgradnji nove, šeste lamele. Za korisnike zdravstvenih usluga sa područja srednje Bosne, ali iz drugih kantona to će značiti bolje usluge, prvenstveno u oblasti dijagnostike. Bolnicu su danas posjetili predsjednik Federacije BiH, Marinko Čavara i ministar prostornog uređenja F BiH, Josip Martić jer je Vlada F BiH podržala projekte energetske učinkovistosti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

-Prema zacrtanoj dinamici i ako se ovako nastavi nova lamela trebala bi biti završena i useljiva do kraja godine. Mislim da će svi rokovi biti ispoštovani i vidimo se za Novu godinu novoj lameli. – poručuje dr. Velimir Valjan, ravnatelj Hrvatske bolnice fra Mato Nikolić u Novoj Biloj.

 

 

Nova lamela značit će 1.250 kvadratnih metara novog, savremeno uređenog prostora. Najveći dio tog prostora poslužit će za poboljšanje uslova i uvođenje novih dijagnostičkih pretraga.

-Priprema se kabinet za magnetnu rezonancu (MR) koji sada nema na prostoru srednje Bosne, nema ga u javnom sektoru. Pojačat ćemo kapacitet Mikrobilogije i Patologije. Dobit ćemo i novih 25 kreveta. – ističe dr. Valjan.

Ova bolnica trenutno ima ima 145 postelja, tako da bi  nakon završetka ove lamele trebala imati 170 do 180 postelja što je optimalno za raspoloživi kadar i regiju koju pokriva.