Čavara razgovarao s predstavnicima Saveza općina i gradova F BiH

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je danas s predstavnicima Saveza općina i gradova (SOG) Federacije BiH u sastavu predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova F BiH Ivo Jerkić direktorica SOG F BiH Vesna Travljanin, , te član SOG F BiH Asim Mekić.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima unapređenja suradnje između jedinica lokalne samouprave i viših nivoa vlasti Federacije BiH, te o stvaranju preduvjeta za jačanje gospodarstva i lakši svakodnevni život općina i gradova.

Predsjednik Predsjedništva SOG F BiH Ivo Jerkić izjavio je da je potrebna veća i aktivnija uključenost u pripreme i donošenje zakona koji izravno utječu na funkcioniranje jedinica lokalne samouprave, a tu se prvenstveno misli na Zakon o stvarnim pravima, te na Zakon o pripadnosti javnih prihoda, kao i drugih zakona koji se donose na razini F BiH.

Član SOG F BiH i načelnik općine Busovača Asim Mekić izjavio je da je problem raspodjele prihoda u F BiH i potrebu uspostave boljih kriterija pravednije raspodjele po općinama kako bi se poboljšali uvjeti života i u manjim općinama.

Direktorica SOG F BiH Vesna Travljanin istaknula je da je Savez pokrenuo inicijativu potpisivanja sporazuma s Parlamentom F BiH što može biti korak ka rješavanju problema suradnje lokalnih jedinica samouprave i institucija vlasti.

 

Predsjednik F BiH čestitao je Savezu na objedinjavanju u Savez svih općina u F BiH i na ustrajnom i uspješnom radu. Istaknuo je da je potrebno izbalansirati odnose viših i nižih nivoa vlasti radi što uspješnije uspostave dijaloga pri tom izjavivši: „Moja ustavna obveza je osigurati dobro funkcioniranje općina, županija i entiteta, stoga imate moju punu podršku i u budućem radu.“