IzboriPolitika

Centralna izborna komisija utvrdila rezultate Lokalnih izbora 2020. godine

Centralna izborna komisija BiH danas  je na hitnoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

 

Prema  utvrđenim rezultatima  za Općinsko vijeće Travnik najviše vijećnika osvojila je Stranka demokratske akcije – (SDA) – 14, a slijede je HDZ BiH-HSS- 8, Narod i Pravda (NiP) – 3, Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) – 3, HDZ 1990 – 2  i NLB-LDS 1 mandat u Općinskom vijeću Travniku.

Ispred Stranke demokratske akcije mandate su osvojili: Sifet Melić, Miralem Langić, Ekrem Mrakić, Alen Čogić, Aldin Ribo, Ramo Fuško, Edina Šuškić – Poprženović, Muamer Kargić, Bakir Zolota, Jakub Omerdić, Mersiha Husić – Sejdić, Fadil Dautović, Miralem Mulalić i Haris Jašarević.

Na listi koalicije HDZ BiH – HSS Stjepana Radića u novi saziv Općinskog vijeća su ušli: Mario Gučanin – Gazibarić, Vlatka Lovrinović, Mijo Baltić, Ilijana Budimir – Trupina, Miroslav Gučanin – Gazibarić, Niko Grganović, Valentin Matošević i Velimir Valjan.

U novom sazivu OV Travnik i jedna nova stranka, Narod i Pravda (NiP) koja će imati tri vijećnika: Tarik šečić, Admir Smajić i Zana Babanović. Isti broj vijećnika imat će i Socijaldemokrtska partija BiH, ato su Sifet mrkonja, Siniša Dukić i Amin Đulabić. HDZ 1990 u novom sazivu imat će dvije vijećnice Mariju – Silvu Vidović i Danijelu Lovrić, dok će  NLB-LDS BiH imati jedno vijećnika, Mesuda Kadića.