Biznis

Danas je Dan rudara- Realizovane značajne investicije u RMU „Abid Lolić“ Travnik – Bila

 

Danas je 21. decembar Dan rudara u Bosni i Hercegovini. Rudnik “Abid Lolić” – Bila nadomak Travnika ove godine realizovao je značajne investicije,a zaposleni su i novi radnici.

JP „Elektroprivreda BiH“ prepoznalo je značaj i isplativost ulaganja u Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ u Biloj kod Travnika te su plasirana sredstva za realizaciju važnih investicija. U period mart –oktobar ove godine uplaćeno 2,2 miliona KM za rudarske radove, mašinske radove i opremu, rekonstrukciju prostorija i zaštitnu opremu.  Do kraja ove godine bit će uplaćeno još 918 hiljada KM za postupke koji su u toku i još 200 hiljada za investicione radove.

-Ono što je vrlo važno je osiguranje Sistema kontrole gasno- ventilacionih parametara – „metanometrije“ koji je nabavljen i stavljen u funkciju prošlog mjeseca. To je velika i pozitivna vijest nakon 15 godina. Sada je došlo do značajnog povećanja mjera sigurnosti i zaštite u jami koja je od nadležnih institucija okarakterisana kao metanska. – pojasnio nam je dip. ing. Abdulah Garača, direktor Rudnika koji je imenovan prije nekoliko mjeseci.

Ovaj sistem ubuduće će alarmirati kod povećane koncentracije opasnih plinova u jami. Sredstva za „metanometriju“ su osigurana  iz odobrenih sredstva za dokapitalizaciju  u iznosu od 292 hiljade KM.

rudnika_bila2

 

Nova zapošljavanja

Tokom februara i marta ove godine zaposlena su 72 nova radnika u neposrednu proizvodnju , odnosno na  investicione rudarske radove. Tako Rudnik „Abid Lolić“ trenutno broji 425 radnika, najvećim dijelom sa područja općine Travnik i drugih općina Srednjobosanskog kantona.

Investicioni radovi bit će nastavljeni i narednih godina, pa je za period 2017. – 2019. godina predviđeno ukupno ulaganje od preko 12 miliona KM. Investicije bi bile realizovane vlastitom radnom snagom, a sredstva bi osigurala „Elektroprivreda BiH“.

-Planirano je da se do jula 2017.godine nakon završetka glavnog transportno-ventilacionog hodnika iz sopstvene proizvodnje izmiruju tekuće obaveze. Upravo na 70-tu godišnjicu postojanja očekuje se pozitivno poslovanje iz vlastite proizvodnje. – ističe direktor Garača.

garaca

Povećanje proizvodnje

Tokom ove godine Rdunik „Abid Lolić“ proizvodio je prosječno 9.500 tona mjesečno ili 114 hiljada tona uglja godišnje.Osnovni cilj u narednom periodu je osigurati materijalno-tehničke uslove da se u narednoj godini proizvede 175 hiljada tona uglja, a u 2018. godini 200 hiljada tona uglja. Inače, najveći kupci uglja iz Bile su TE Kakanj  i UNIS Energetika Sarajevo, Podružnica Travnik.