InterwiewIzbori

Dr. Đulabić: Transparetnost u radu, prenošenje sjednica Općinskog vijeća i reforma općinske uprave su ciljevi!

Dr. Amin Đulabić, specijalista ginekolog i magistar medicinskih nauka, kandidat je Socijaldemokratske partije BiH za Općinsko vijeće Travnik. U intervju za portal www.travnik-grad.info govori kandidaturi, ciljevima, uređenju grada i o tome  što nedostaje Travniku.

 

 

travnik-grad.info: Šta Travniku kao gradskoj sredini neodostaje?

Dr. Đulabić: Gradovi općenito služe da ponude bolji kvalitet  života. Nedostaju dječija igrališta, kino, sportska dvorana za dvoranske sportove, sportski  događaji koji jedan grad čine gradom, kako život u njima ne bi bio sam puko preživljavanje. Prije epidemije je stanje na tom planu bilo loše, da ne kažem nikakvo. Naravno zbog pandemije sve pada u drugi plan, nadam se privremeno.

travnik-grad.info: Koji su najveći problemi komunalni problemi?

Dr. Đulabić: U razgovoru sa obrtnicima, ranije, a naročito sada za vrijeme epidemije problem su previsoke komunalne takse koje guše njihov rad, a samim tim i opstanak istih, a upitna je i zakonitost istih jer nisu usklađene naknade prema zakonima FBiH. Imamo problem pasa lutalica koji je sve izraženiji, pa se nadam da će donošenje odluke o lokaciji azila riješiti ovaj problem u budućnosti. Za novac poreskih obveznika koji je općina izdvojila na odštete zbog ugriza psa moglo se ovo pitanje riješiti prije 4 godine, a da ne kažem kako su zdravlje pa i život građana dovedeni u pitanje.

travnik-grad.info: Koji su najveći infrastrukturni problemi?

Dr. Đulabić: Pitanje srednjoškolskog centra, neadekvatan broj vrtića,  katastrofalno stanje puteva, plan povezivanja sa brzom cestom, otvaranje poslovnih zona kako Travnik ne bi postao “slijepo crijevo” , samo jedna kratka biciklistička staza i plan za proširenje bez realizacije.

 

travnik-grad.info: Za što ćete se zalagati ako uđete u novi saziv Općinskog vijeća Travnik?

 

Dr. Đulabić: Prije svega za transparentan rad, da ljudi imaju osjećaj da se radi za što smo zaduženi, na kraju kandidovali smo se da bi pomogli svojoj zajednici. Ukidanje medijske blokade i prenošenje sjednica Vijeća, reforma neučinkovite općinske uprave da bi postali poželjna destinacija u cilju privlačenja investitora. SDP –ova Inicijativa podnesena početkom 2016-te , prijava za certificiranje Travnika kao općine sa povoljnim  poslovnim okruženjem radi privlačenja investitora, nije implementirana. Zatim, bolju zdravstvenu zaštitu svih ljudi, a naročito  žena i trudnica. Omogućiti svima odrađivanje pripravničkog staža, a ne samo “svojima”. Također  bih pokrenuo  inicijativu da se, kao sto je već slučaj u nekim općinama , subvencioniraju karte za prevoz penzionera i starijih osoba.

travnik-grad.info: U javnosti se u posljednje vrijeme dosta govori o preustroju Travnika. Kako vidite Travnik u budućnosti, treba li dobiti status grada?

Dr. Đulabić: Inicijativa od 2017-te za dobijanje statusa Grada do danas nije implementirana. Grad kao što je Travnik sa svojom bogatom historijom davno je trebao dobiti status Grada. Što se tiče etnonacionalih preustroja, ne dolaze u obzir što se mene tiče bila ona  istinita ili ne.

travnik-grad.info: Da li je općinski nivo vlasti položio ispit u vrijeme „korona krize“?

Dr. Đulabić: Kao građanin nemam osjećaj da se nešto radi (možda zato jer se i ne radi) , nema objava za javnost, nema planova, ne zna se šta se do sada uradilo, koliko se potrošilo novca poreskih obveznika, šta se planira…

 

travnik-grad.info: Ulaže li općinski nivo vlasti dovoljno u oblast  sporta?

 

Dr. Đulabić: Mislim da dosadašnjoj vlasti u našoj općini to i nije neki prioritet. Očigledno neadekvatno ili nedovoljno ulaganje.