Student Info

Edukacijski fakultet realizuje evropski projekat „Inkluzije“

 

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku bio je domaćin dvodnevne monitoring posjete u okviru projekta „Inclusion“ kojegu okviru programa Erasmus+  KA2 , Izgradnje kapaciteta u Visokom obrazovnju, realizira zajedno sa partnerima iz Belgije.

-Projekat Inkluzije se fokusira na razumijevanje i jasno definisanje ranjive i slabije zastupljene skupine, te razumijevanje postojeće funkcije i tekuće inicijative na Univerzitetima u promicanju pristupa, sudjelovanje i završetak studija za studente iz tih grupacija.   – kazala nam je mr. Maja Đurić – Zahirović, koordinatorica projekta za Univerzitet u Travniku.

Ovu  „Site visit“ posjetu   Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku realizovale su Liesbeth Spanjers i  Helena Bynens sa UC Leuven-Limburg.

-Zadovoljni smo što imamo priliku da posjetio Univerzitet u Travniku i što imamo priliku da sarađujemo.  Tematika inkluzije u Evropskoj Unije je veoma važna. Dovođenje tematike u BiH u procesu priključivanja EU je jako važno.  Integrisanje inklzuje na Univerzitetu je jako važno za podzinaje svijest što i jeste cilj. – kazala nam je Helena Bynens sa UC Leuven-Limburg.

Pozitivne utiske sa Univerziteta u Travniku nosi i Liesbeth Spanjers.

– Proveli mo ovdje dva dana i razgovarali sa mnogo ljudi i vidimo da se inkluzija ovdje na Univerzitetu u Travniku već događa. Uvidjeli smo neke stvari koje je potrebno uraditi kada je u pitanju strategija i regulacije u oblasti inkluzije. – Spanjers.

Prema riječima doc. dr. Amre Tuzović, menadžerice za kvalitet na Univerzitetu u Travniku ističe kako se Univerzitet u Travniku susreo sa jednim novim izazovom.

-Mi namjeravamo u narednom periodu da postane jedan inkubaori inkluzivnih procesa. Pojam inkluzije treba biti shvaćen kao proces koji svim onima koji žele da ostvare visoko obrazovanje  da imaju jednaka prava i jednake uslove. Edukacijski fakultet je spreman da se upusti i jedan takav izazov. – izjavila je docentica Tuzović.

 

Partneri projekta

 

Projekat “Inkluzija – Strategije razvoja i integracije socijalnih mjera u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz međuregionalnu saradnju peer learnig”  počeo je u januaru ove godine i trajet će 36 mjeseci, a u projektu učestvuju:   American University of Armenia, University of Travnik, University of Tuzla, NGO Unison (Armenia), NGO SMOC (BiH), Armenian National Student's Association (ANSA), UC Leuven-Limburg, University of Roehampton, University of Graz/Austria, World University Service WUS Austria, Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia (MoES), Federal Ministry of Education and Science, BiH (FMNO), Ministry of Labour and Social Affairs of RA.