Travnik

Formirano Vatrogasno društvo „Vlašić-Bruneji“: Zaštita od požara za područje Vlašićkog platoa i turističke zone Babanovac

 

U naselju Vitovlje – Bruneji na planini Vlašić osnovano je Vatrogasno društvo „Vlašić-Bruneji“ sa ciljem zaštite od požara ovog udaljenog dijela travničke općine, ali i turističke zone na Babanovcu. S obzirom na udaljenost, ali vremenske uslove tokom zime vatrogascima iz Travnik potrebno je dosta vremena da dođu prilikom izbijanja požara u nekoliko mjesnih zajednica na Vlašiću, a posebno u turističkom naselju Babanovac, ali i u drugim djelovima ove planine.

-Želimo uspostaviti adekvatan preventivni i operativni sistem zaštite od požara za područje Vlašićkog platoa, a to su četiri mjesne zajednice i zona koju pokriva Sportsko-rekreacioni centar Babanovac. Izvršena je registracija društva  i izvršena selekcija dobrovoljca kojih ima 50. Izgrađena je projektna dokumentacija i osigurano zemljište za izgradnju doma za smještaj Društva i Dobrovoljne vatrogasne jedinice u Vitovlju. – govori nam Elvis Melić, predsjednik Društva.

 

 

 

U toku je izgradnja multifunkcionalnog objekta u Vitovlju, a u narednom periodu vršit će se obuka, te raditi na osiguranju vatrogasnog vozila. Pored ovoga, predsjednik Melić navodi kako će se iznaći i prostor za garažu na Babanovcu u kojoj će biti smješteno vatrogasno vozilo za uspostavljanje aktivnog dežurstva tokom zimske sezone.

Podršku ovom projektu dali su Općina Travnik, premijer SBK, ali i  javna i privatna preduzeća.

-Očekujemo pomoć države, ali i vlasnika vikend objekata i hotela na području Vlašića da podrže ovaj projekat. – kaže predsjednik, Društva Elvis Melić.

Požari koji su se proteklih godina dešavali na Vlašiću,a posebno u turističkoj zoni kada su gorile vikendice, apartmani, ali i veliki stambeni objekti najbolje ilustruju kolika je potreba za jednom vatrogasnom jedinicom koja bi bila smještena na ovoj planini.