Politika

Inicijativa da Travnik konačno dobije status grada

Vijećnik u OV Travnik Siniša Dukić (SDP) podnio je  Inicijativu za donošenju Odluke o pokretanju procedura za dobivanje statusa grada.

-Svjedoci smo da svake godine Parlament Federacije BiH ili tačnije Predstavnički dom proglasi i promijeni statuse više opština u Federaciji BiH. Prije par mjeseci, Cazin, Goražde i Livno su dobili status grada, a neću biti u krivu ako kažem da je u usporedbi sa nekim proglašenim gradovima Travnik odavno trebao dobiti status grada. Nemojte zaboraviti da je apliciranje ka evropskim razvojnim fondovima uslovljeno time da aplikant mora imati status grada.

Ovim putem apeliram na OV da podrži ovu inicijativu i stvori predpostavke za pokretanje Odluke koja će rezultirati time da Travnik postane grad i u pravno formalnom statusu. – kazao je vijećnik Dukić pojašnjavajući svoju inicijativu.