Inicijativa zastupnice Suzane Krišto prepoznaje probleme mladih

Ovih dana smo mogli vidjeti kako je Vlada FBiH prepoznala potrebe mladih pa je stoga u 2018. godini osigurala 10.000.000  KM za stambeno zbrinjavanje mladih, kao jednu od važnijih prepreka sa kojima se mladi ljudi suočavaju. Ako tome dodamo 10.000.000 KM od Union banke dd dolazimo do iznosa od 20.000.000 KM za tu namjenu.

 

Zastupnice Suzana Krišto (HDZ BiH)  je    na posljednjoj sjednici Skupštine SBK/KSB inicirala dopune Zakona o prezu na nepokretnosti SBK/KSB koje se odnose na poreske olakšice  prepoznajući na taj način problema mladih ljudi i ova izmjena jeste da se potaknu i stimuliraju ljudi koji prvi put postaju vlasnici nekretnine.

 

-Predložem dopunu Zakona o porezu na promet nepokretnosti SBK/KSB  tako da se odredba čl. 4.  Zakona o porezu na promet nepokretnosti SBK/KSB  iza točke 11., koja se odnosi na poreska oslobađanja, odnosno razloge zbog kojih se ne plaća porez na promet nepokretnosti proširi sa sljedećim prijedlogom:

Porez na promet nepokretnosti ne plaćaju;

  1. Osobe koje prvi put postaju vlasnici nekretnine. Ukoliko je osoba u bračnoj zajednici dodatni uvjet je da bračni partner nije upisan kao vlasnik nekretnine.

ili

  1. Osobe koje prvi put postaju vlasnici ili suvlasnici nekretnine namijenjene za stanovanje, pod uvjetom da ranije nisu imali vlasništvo na nekretnini koju su pravnim poslom otuđili. Ukoliko je osoba u bračnoj zajednici dodatni uvjet je da bračni partner nije upisan kao vlasnik nekretnine. – kazala je zastupnica Krišto.
Suzana Krišto, zastupnica HDZ BiH

Obrazlažući ovo inicijativu ona je kazala:

-Mišljenja sam kako bi navedena mjera dovela do financijskog rasterećenja populacije mladih, mladih bračnih parova, kao i osoba koje su odlučili svoja životna i egzistencijalna pitanja vezati za našu državu i ove prostore, ne odlučujući se za odlazak i napuštanje BiH. Sve češća pomjeranja stanovništva van granica BiH, osobito najvitalnijeg stanovništva naše države zahtjeva da tražimo načine  koji bi mogli imati pozitivan utjecaj u pogledu financijskog rasterećenja osobnih dohodaka naše županija, a koji su se odlučili na kupovinu nekretnine. Prijedlog za oslobađanjem od plaćanja poreza na promet nepokretnosti od 5% na procijenjenu vrijednost nekretnine svakako je jedna od tih mjera.

Populacija mladih u BiH, osobito mladih ljudi koji žele kupiti nekretninu i živjeti u BiH trebaju biti poseban predmet zanimanja svih razina vlasti u BiH. Politika zapošljavanja i politika stambenog zbrinjavanja u kontekstu populacije mladih  su svakako najvažnije politike kojima bi se vlast trebala baviti i na koji bi trebala staviti poseban fokus svog djelovanja. Prvi koraci u životu mladih na putu da postanu “odrasli“ građani našega društva, svakako su najteži i na tom putu bi im trebalo pomoći.

Porezna stopa od 5 % na promet nepokretnosti bila bi prva ozbiljna mjera na tom putu. Taj porezni vid predstavlja porezni prihod općina i županije. U ovakvoj ekonomsko-financijskoj situaciji teško je očekivati da vlasti mogu osigurati stanovite iznose sredstava kojima bi mogli pružiti financijsku podršku mladima u BiH, ali odricanje od ovog prihoda također predstavlja financijsko rasterećenje onih koji se odluče na kupovinu nekretnine.

Predlažem da se bez obzira na starost stanovnike naše županije rastereti od plaćanja 5% porezne stope na procijenjenu vrijednost stambene nekretnine, ako prvi put stječu nekretninu u svoje vlasništvo, te ukoliko su vjenčani da bračni partner nije upisan kao vlasnik stambene nekretnine, kako bi izbjegli eventualne zlouporabe ovoga zakonskog rješenja.

Cilj ove izmjene jeste da se potaknu i stimuliraju ljudi koji prvi put postaju vlasnici nekretnine, tako da je nužno posebno voditi računa da osobe koje su bile vlasnici nekretnine, istu prodali ili darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nekretninu koja je bila u njihovom vlaništvu, ne mogu biti izuzeti od plaćanja poreza na promet nepokretnosti jer im to nije prvi put da stječu vlastitu stambenu nekretninu.

Ako bi se usvojila ova dopuna zakona, kako bi se ušlo u proceduru rasterećenja od ovog poreznog oblika, zainteresirana osoba bi trebala podnijeti

  • zahtjev da se oslobodi plaćanja poreza,
  • potvrdu mjesno nadležnog Z.K ureda prema mjestu njegovog prebivališta, kako nije vlasnik nekretnine upisane u taj Z.K. ured i potvrdu o ne posjedovanju nekretnine namijenjene za stanovanje u BiH.()
  • vjenčani list (ukoliko je u bračnoj zajednici)
  • potvrdu mjesno nadležnog Z.K ureda prema mjestu prebivališta bračnog partnera, kao dokaz da bračni partner nije vlasnik nekretnine upisane u taj Z.K. ured

 

Ovom dopunom zakona dali bi višestruki pozitivan učinak;

  1. financijski bi rasteretili populaciju mladih, ali i drugih koji svoju egzistenciju žele osigurati u BiH
  2. poticajno i oživljujuće bi djelovali na tržište nekretnina
  3. ne utiče se značajno na proračune odnosnih razna vlasti, jer se općine i kantoni odriču prihoda koji nije velik, a ne dira se rashodovna strana proračuna.