Politika

Interview sa Samirom Pinjom, vijećnikom SBB-a u OV Travnik

Općinski odbor Saveza za bolju budućnost Travnik u aktuelnom sazivu Općinskog vijeća ima četiri vijećnika, među kojima je i Samir Pinjo poznati sportski novinar i publicista. Pinjo je član Izvršnog odbora OO SBB Travnik i kandidat za Općinsko vijeće na predstojećim lokalnim izborima. Travničanima je poznat kao dugogodišnji dopisnik Dnevnog avaza i autor dvije knjige, a kroz svoje aktivnosti u OV, službi za civilnu zaštitu i crveni križ, opredijeljen je za stvaranje boljih uslova života svih stanovnika svog rodnog grada.

 

Kako SBB u Travniku dočekuje i kako se pripremao za predstojeće izbore?

 

Poznato je da je SBB BiH proteklu godinu dana prošao kroz velika iskušenja počev od ulaska u koaliciju, zatim montiranog procesa protiv predsjednika Fahrudina Radončića, te priprema za predstojeće lokalne izbore. U Takvim okolnostima OO SBB Travnik je održavao blisku saradnju sa članstvom i biračkim tijelom, gdje smo analizirali nastalu situaciju i spremali se za izbore koji su pred nama. Mogu slobodno reći da smo, kao jedna od najmlađih političkih organizacija u BiH, sva iskušenja zajedno savladali i formirali listu kandidata koja može odgovoriti zadacima. Vijećnici SBB-a u OV Travnik su tokom mandata koji je na isteku kao članovi opozicione stranke preko dvije stotine puta izlazili za govornicu i podnijeli desetine inicijativa od kojih su neke vrlo značajne i realizirane. Pomenuću samo inicijative SBB-a o naknadama za porodilje, besplatan pregled usne šupljine kod učenika, obezbijedili smo da regionalni vodovod Plava dijelom snabdijeva i jedan dio Biljanske regije, te  smo u saradnji sa ostalim dijelom opozicije zaustavili nezakonito naplaćivanje paušala građanima koji su svoje stanove isključili sa centralnog grijanja.

 

Postoje li neke inicijative koje nisu realizirane i koje će SBB ponoviti?

 

Još uvijek postoji veliki broj poteškoća u raznim oblastima počev od komunalnih usluga, zdravstva, socijalnih kategorija, poljoprivrednih poticaja, obrazovanja, zapošljavanja, koje se naravno ne mogu riješiti tako brzo, ali se ovim problemima konačno mora prići sa iskrenom željom za njihovim rješavanjem. Zar treba posebno isticati višegodišnji problem pasa lutalica koji treba riješiti na najbolji način, poboljšanja uslova za poljoprivredne poticaje, zdravstvenih usluga za teške bolesnike, infrastrukturu kako gradskih tako i udaljenijih područja, pomoći socijalnim kategorijama, konačnog završetka izgradnje srednje škole, rješavanje problema gradskog smetljišta koje bi moglo biti i regionalno i tako dalje. U oblasti obrazovanja, koje je istina u nadležnosti kantona, mora se iznaći način za pomoć učenicima iz porodica u stanju socijalne potrebe. Tu prije svega mislim na sufinansiranje prevoza učenika osnovnih, ali i srednjih škola, za šta se mogu izdvojiti sredstva iz budžeta ukoliko se on planira na realnim osnovama. Isto tako kada je u pitanju zapošljavanje mladih koji po završetku fakulteta nisu u prilici obaviti bar pripravnički niti volonterski staž. Općina i tu može iznaći sredstva i uposliti veći broj volontera u javnim ustanovama. To ne smije biti privilegija onih koji su bliži vladajućoj opciji, već pravo svih mladih ljudi da na taj način stvore preduslove za buduće zaposlenje. Sigurno je da treba povećati i socijalne pomoći ugroženom stanovništvu kojeg je na žalost sve više. Zamislite jednu prosječnu porodicu sa dva djeteta čiji roditelji ne rade, ne smijem ni pomisliti kako preživljavaju, dok su u drugim porodicama zaposleni roditelji, djeca, unučad i svi redom. I za ove namjene mogu se iznaći sredstva u budžetu, pa ako treba da inicijalna kapsula bude ukidanje paušala svim vijećnicima. Pored toga moj stav je da ukoliko budemo participirali u općinskim odborima i komisijama, što do sada nije bio slučaj, u njihov sastav ne ulaze vijećnici nego ostali članovi i stručna lica iz SBB-a.

 

Travnik je administrativni centar SBK, vidite li ga kao takvog?

 

Donekle, to se uglavnom svelo samo na puko zapošljavanje lica sa područja cijelog kantona, a Travnik istinski od toga ima vrlo malo. Ukoliko zaista od Travnika želimo stvoriti moderan grad, koji opravdava naziv administrativnog centra, moraju se stvoriti preduslovi za njegov razvoj. Dobro je da Travnik postaje i univerzitetski centar, ali problem je nedostatka prostora za dalju izgradnju i investiranje u gradu. Stoga je već izvjesno vrijeme u javnosti prisutna jedna ideja, koju i sam podržavam, kada je u pitanju razvoj gradske sredine. Vidite ja sam odrastao na starom gradu, nekoliko godina sam živio na Kalibunaru i sada sam u centru, a želja mi je da sva ta područja budu sjedinjena i imaju bolju komunikaciju. E tu sada imamo jedan problem koji treba riješiti i stvoriti preduslove za brži razvoj Travnika, a to je sporazumno i zakonsko izmještanje kasarne iz grada koja smatram bespotrebno zauzima njegov najbolji dio. Zamislite samo koliko bi se prostora stvorilo za izgradnju infrastrukture, uvezivanja grada novim ulicama, odvajanje posebne saobraćajnice za Kantonalnu bolnicu, a sve to bi potaklo investitore da ulažu u Travnik i donijelo nova radna mjesta. O tome moramo ozbiljno razmisltii i pokrenuti tu inicijativu, što je i želja brojnih građana sa kojim sam razgovarao. Pored toga ne želim biti stereotipan, jer o tome svi govore ali ne poduzimaju korake, ali moram pomenuti dalji razvoj turizma i proizvodnje domaćih artikala, stvaranja uslova za izgradnju industrijskih zona u biljanskom i turbetskom kraju, konačni završetak izradnje sportskog centra Pirota, stvaranja uslova za bezbjedno kretanje pješaka, izgradnje adekvatnih igrališta za djecu, te posebno zatvaranja jednog dijela Bosanske ulice u kojoj mora biti pješačka zona koja je duša svakog grada.

travnicani

Dijelom dolazite i iz svijeta medija, kakvo je stanje u Travniku u toj oblasti?

 

Lokalni mediji su bitan segment u životu svakog grada, ali i sami znate da trenutno stanje nije ni blizu očekivanja. Grad je nakon ukidanja bivše RTV Travnik oslonjen samo na jednu privatnu RTV stanicu i nekoliko web portala koji imaju svoja pravila i ne mogu, tako da kažem, ispunjavati želje lokalnih vlasti i njihove zahtjeve. Iz tih razloga građani su uskraćeni za prenose i priloge sa sjednica Općinskog vijeća na kojima bi mogli vidjeti ko radi za dobrobit Općine, ali i ko to opstruira. Sa druge strane poznato je na kakav način je ugašena RTV Travnik, prije svega radio koji je djelovao preko četrdeset godina i bio ugledan i u ex Jugoslaviji. Nažalost za to niko nije odgovarao i sve je gurnuto pod tepih. Sada imamo situaciju da mnogo manji gradovi, pa čak i neke mjesne zajednice, imaju svoje lokalne RTV stanice za razliku od Travnika kojeg spominju kao centar kantona. Vjerovatno bi i to pitanje trebalo pokrenuti kroz Općinsko vijeće.

 

Na kraju, kakvu poruku imate za glasače?

 

Ja znam da su građani zbog kompletne situacije u gradu i BiH umorni od čestog glasanja, ali isto tako želim ih podsjetiti da su općinski izbori mnogo drugačiji i važniji od opštih. Na lokalnim izborima imamo priliku birati svoje poznanike, komšije, rodbinu i prijatelje za koje smatramo da svojim angažmanom kroz Općinsko vijeće mogu poboljšati stanje uslova u kojima svi živimo. Stoga ih želim motivisati da iskoriste svoje građansko pravo, pa čak i da utiču na one koji nerado odlaze glasati da ih ubijede da to učine. Jer svi koji ne žele glasati i kažu da tako neće učestvovati na izborima griješe. Upravo svojim neizlaskom na birališta oni učestvuju na izborima, ali na način da ne glasaju i idu u prilog onima koji su glasali, mada se u većini slučajeva ne slažu sa njihovim izborom kandidata.