ServisTravnikZdravlje

Javna tribina u Travniku na temu: “Porodica i dijabetes”

Svjetska zdravstvena organizacija je označila 14. novembar kao Svjetski dan dijabetesa, kada se radi na planiranju, razvoju, promociji i učešću, kako zdravstvenih profesionalaca, tako i dijabetičara i članova njihovih porodica u praćenju, liječenju, ali i prevenciji ove bolesti. Tema Svjetskog dana dijabetesa za 2018. i 2019. godinu je “Porodica i dijabetes”. Cilj dvogodišnje kampanje jeste podizanje svijesti o uticaju koji dijabetes ima na porodicu.

 

 

Ključno je promovisati ulogu porodice u praćenju, njezi, prevenciji i edukaciji o dijabetesu, zbog toga što su sve porodice potencijalno pogođene dijabetesom važno je podizati svijest o znacima, simptomima i faktorima rizika za sve vrste dijabetesa koje su od vitalnog značaja za rano otkrivanje, što ranije postavljanje dijagnoze i primjenu potrebne terapije. Podrška porodice i briga o dijabetičaru imaju značajnu ulogu u postizanju boljih rezultata u liječenju. Svi članovi porodice  se trebaju edukovati i dati svoj doprinos, da bi osoba sa dijabetesom što lakše prihvatila svoju bolest, redovno uzimala terapiju, praktikovala fizičku aktivnost, a da pri tome nema utisak da je nekome od članova porodice “na teretu” ili da njegova bolest na bilo koji način opterećuje njegovu porodicu.

 

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, kao i svake godine, daje svoj doprinos u obilježavanju ovog značajnog datuma javnom tribinom na temu dijabetes i porodica, koja će biti održana 22.11.2019. godine na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“ u Travniku, sa početkom u 19:00 sati . Predavači na javnoj tribini će biti:

  • dr.mr.sci. Amra Kalčo, specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite;
  • Lejla Hadžiahmetović Bradarić, specijalista interne medicine;
  • Mirjana Mađar Zec, specijalista interne medicine i
  • Ismir Mrkonja, specijalista pedijatrije.

 

Za sve prisutne, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB omogućio je neke od osnovnih zdravstvenih usluga kao što su: mjerenje krvnog pritiska, šećera u krvi, tjelesne težine i visine i indeksa tjelesne mase.

 

Ovim putem pozivamo sve građane da nam se pridruže u obilježavanju Svjetskog dana dijabetesa.