Oglasi

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova UV Zavoda za javno zdravstvo SBK i Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK

Na osnovu članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 12/03,34/03 i 65/13), članka 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH, broj 46/10 i 75/13) i Odluke Vlade Kantona o kriterijima za imenovanje upravnih vijeća Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sradišnja Bosna, broj: 01-11.7-2303/20 od 6.11.2020.godine, ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kanton Središnja Bosna objavljuje:

 

 

Javni oglas  za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona i Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Sadržaj javnog oglasa preuzmite na linku.