ObavještenjaPosao

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala sa područja SBK/KSB

1. Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ u saradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom F BiH objavljuje Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa udjelom državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).

 

 

2. Usavršavanje na temelju javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava gospodarskih društava u kojima ovlasti po osnovu udjela državnog kapitala vrše Federacija BiH, županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uvjete predviđene člankom 248. Zakona o gospodarskim društvima (”Službene novine F BiH”, br. 81/15).

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Amra Kraksner:  030 / 509 751  ili  061 302 866 ;  e-mail: [email protected]