Obavještenja

Javni poziv za dostavu prijedloga za “Izbor sportiste općine Travnik za 2022. godinu

Sportski savez općine Travnik uz saglasnost i pod pokroviteljstvom načelnika Općine Travnik dr.sc. Kenana Dautovića  donio je odluku da se manifestacija „Izbor sportiste općine Travnik za 2022. godinu„ organizuje kao i prethodnih godina sa ciljem promocije sporta na području Općine Travnik. Poseban motiv organizacije ove značajne manifestacije su uspjesi travnički sportista postignutih u 2022. godini.

 

Molimo vas da u skladu sa Pravilima o izboru sportiste i sportske ekipe SBK/KSB, koji se nalaze u prilogu, dostavite svoje pismene prijedloge kandidata sa obrazloženjem i kopijama diploma.

Sportski savez općine Travnika kao i prethodnih godina proglasit će i najperspektivnije sportiste u sljedećim kategorijama:

 

  • Najperspektivniji košarkaš/ica;
  • Najperspektivniji nogometaš/ica;
  • Najperspektivniji rukometaš/ica;
  • Najperspektivniji šahista/ica;
  • Najperspektivniji džudista/kinja;
  • Najperspektivniji strijelac;
  • Najperspektivniji karatista/kinja;
  • Najperspektivniji skijaš/skijašica.

Pismenu prijavu kandidata dostaviti najkasnije do 15. januara 2023. godine, na adresu SPORTSKI SAVEZ OPĆINE TRAVNIK ŽIRI „Izbor sportiste općine Travnik za 2022. godinu„,  sa napomenom “Izbor sportiste općine Travnik za 2022. godinu”  u kancelariju Sportskog saveza SBK/KSB, ul. Erika Brandisa bb, 72270 Travnik.

Napominjemo da je rok za dostavu prijedloga Sportskom savezu SBK/KSB za „Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2022. godinu„ 20. januar 2023. godine, shodno tome očekujemo od članica da svoje prijedloge dostave u predviđenom roku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće ulaziti u razmatranje.

 

Sportski savez općine Travnik uz saglasnost i pod pokroviteljstvom načelnika Općine Travnik dr.sc. Kenana Dautovića  donio je odluku da se manifestacija „Izbor sportiste općine Travnik za 2022. godinu„ organizuje kao i prethodnih godina sa ciljem promocije sporta na području Općine Travnik.

 

Molimo vas da u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima Sportskog saveza općine Travnik, koji se nalazi u prilogu, dostavite svoje pismene prijedloge kandidata sa obrazloženjem i kopijama diploma. Pismenu prijavu kandidata dostaviti najkasnije do 15. januara 2023. godine, na adresu SPORTSKI SAVEZ OPĆINE TRAVNIK KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA sa napomenom “Izbor sportiste općine Travnik za 2022. godinu”  u kancelariju Sportskog saveza SBK/KSB, ul. Erika Brandisa., 72270 Travnik.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće ulaziti u razmatranje.

 

 

    P R E D S J E D N I K                                                                          

   Mirsad Ibrišimbegović

 

Pravilnik o nagradama i priznanjima

Prijavni obrazac za Žiri

Prijavni obrazac Komisija za nagrade

Pravila za izbor sportista i sportskih ekipa