Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije “15. TRAVNIČKE VEČERI”

Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik” objavljuje Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije “15. TRAVNIČKE VEČERI” – Ljeto u Travniku ima ime…

 

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa Kulturne manifestacije  “15. TRAVNIČKE VEČERI”.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 21.6. do 25.7.2021. godine.

Prijedlog treba da sadrži:

– kratak opis aktivnosti, lokaciju,

– vrijeme održavanja,

– broj učesnika,

– kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 11.6.2021. godine na adresu:

Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik”, Bosanska bb Travnik, sa naznakom “Za učešće u programu Kulturne manifestacije “15. TRAVNIČKE VEČERI “,  ili na e-mail adresu: kulturatr@yahoo.com.

Prijedlozi pristigli do navedenog roka bit će razmatrani od strane uprave JU “Centar za kulturu općine Travnik” u cilju definisanja konačnog Programa.

Napomena: Svi programski sadržaji će biti realizovani u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.

Kultura je cool!

Vaš Centar za kulturu općine Travnik.