Kultura

Gradska biblioteka Travnik: Promocija knjiga Lejle Kodrić Zaimović

U okviru kulturne manifestacije „Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2021.“ u Gradskoj biblioteci Travnik će u četvrtak 2. decembra sa početkom u 12 sati biti upriličena promocija dviju knjiga – „Baštinske studije: od moderne do postdigitalne kulture“ i „Biblioteka i grad: studije iz teorije i prakse urbanog bibliotekarstva“ prof. dr. Lejle Kodrić Zaimović.

 

 

Monografija “Baštinske studije: Od moderne do postdigitalne kulture” nudi savremen cjelovit teorijski okvir baštine ukazujući na nova kritički utemeljena promišljanja baštine, dok je naučna monografija „Biblioteka i grad: studije iz teorije i prakse urbanog bibliotekarstva“ prva publikacija koja kroz četiri povezane studije u cijelosti elaborira temu odnosa grada i biblioteke, uvodeći pojmove urbano bibliotekarstvo, urbana biblioteka i pametni grad/pametna biblioteka. Promotorica je prof. dr. Senada Dizdar.