K O N K U R S za upis redovnih učenika u prvi razred MSTŠ Travnik

Mješovita srednja tehnička škola (MSŠT) Travnik raspisuje K O N K U R S za upis redovnih učenika u prvi razred u školskoj 2020/2021 godini.

 

U školskoj 2020/2021. godini Mješovita srednja tehnička škola Travnik upisuje u prvi razred:

 

IV STEPEN – 4 GODINE

 

Zanimanje elektrotehničar informacijskih tehnologija

Zanimanje elektrotehničar računarstva i informatike

Zanimanje tekstilni tehničar konfekcionar

Zanimanje tekstilni tehničar konstruktor modelar

Zanimanje građevinski tehničar

 

III STEPEN – 3 GODINE

 

Zanimanje elektromehaničar – autoelektričar

Zanimanje zavarivač – bravar – automehaničar

Zanimanje operater na CNC mašinama

Zanimanje konfekcionar tekstila krojač

Zanimanje zidar – tesar – keramičar

 

  1. A) OPŠTI USLOVI

Pravo prijave na konkurs za upis u prvi razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:

Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.

Učenici sa posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

 

  1. B) ROKOVI

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika vrši se u tri upisna roka kako slijedi:

 

I Prvi ( ljetni ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za tehničke i stručne škole je:

 

  1. i 18. juna 2020. god. od 8,00 sati

 

II Drugi ( ljetni ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za tehničke i stručne škole je:

 

  1. i 02. jula 2020. god. od 8,00 sati

 

III Treći ( jesenji ) upisni rok

Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je

 

  1. augusta 2020. god. od 8,00 sati

 

Rezultati ( rang lista ) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj tabli i na web stranici škole.

 

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati za upis samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i uvjerenje.

 

Prijem učenika vrši se u skladu s planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i rang liste objavljene na školskoj oglasnoj tabli i EMIS-web stranici škole. Komisiju za prijem učenika imenuje Upravni odbor.

 

Prijavljivanje za upis

Kandidat prilaže na Konkurs za upis:

prijavu na Konkurs – u školi se preuzme,

izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list,

svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

uvjerenje o uspjehu u šestom (VI), sedmom (VII ), osmom ( VIII) i devetom ( IX) razredu.

druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Relevantni predmeti su:

Za elektrotehničku, mašinsku i građevinsku školu

matematika, fizika i informatika

Za tekstilnu školu

hemija, biologija i bosanski/hrvatski/srpski jezik

Za ostale trogodišnje stručne škole trećeg stepena ili srodne škole, relevantni predmeti su:

bosanski/hrvatski/srpski jezik, matematika i fizika.