Oglasi

Konkurs za prijem u prvi razred medresa u BiH

Na osnovu odredbi člana 17. i 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 5. Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

 

K O N K U R S
za prijem učenika u I (prvi) razred medresa
u Bosni i Hercegovini u školskoj 2017/18. godini

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2017/18. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem.
b) da nisu stariji od 18 godina,

 

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
3. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Ljekarsko uvjerenje,
6. Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.

 

Prijemni ispit za upis u prvi razred se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

 

Uz gore navedenu dokumentaciju, kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju i sljedeće dokumente:

1. Diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza,
2. Diplomu učenika generacije osnovne škole.

 

Ako kandidat ima diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina treba ih dostaviti radi bodovanja.

 

Rok za dostavu prijave je od 05.06.2017. do 16.06.2017. godine u jednoj od medresa:

– Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo,
– Behram-begova medresa – Tuzla,
– Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik,
– Karađoz-begova medresa – Mostar,
– Medresa “Džemaluddin Čaušević” – Cazin,
– Medresa “Osman ef. Redžović” – Čajangrad/Visoko.

 

Prijemni ispit će se održati u subotu 22. ramazana 1438. h.g., odnosno 17. juna 2017. godine sa početkom u 9:00 sati u medresi u koju je kandidat predao svoju dokumentaciju.

Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.

 

Posebna napomena:

Kandidati kojima nije izdata Svjedodžba o završnom razredu, mogu dostaviti ispis ocjena ovjeren od strane škole.

 

Za prijem u Medresu kandidat po svim osnovama mora imati minimalno 75 bodova.