Konkursi

Konkurs za prijem učenika u Mješovitu srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu Travnik

Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola “Travnik” raspisuje konkurs za upis učenika u I razred u školskoj 2020/2021. godini.

 

 

Škola upisuje učenike za slijedeće vrste škola i stručnih zvanja:

 EKONOMSKI TEHNIČAR 1 odjeljenje IV stepen

 POSLOVNO – INFORMATIČKI TEHNIČAR 1 odjeljenje IV stepen

 KOMERCIJALNI TEHNIČAR 1 odjeljenje IV stepen

 HOTELSKO- TURISTIČKI TEHNIČAR 2 odjeljenja IV stepen

 TRGOVAC / PRODAVAČ 1 odjeljenje III stepen

 FRIZER / VLASULJAR 1 odjeljenje III stepen

 1. A) OPĆI USLOVI

Pravo prijave na Konkurs za upis u I razred srednje škole pod jednakim uslovima

imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do

18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.

 1. Učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i

mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

Prijem učenika vršit će se u skladu sa Planom upisa , BEZ PRIJEMNOG ISPITA, a

na osnovu rang liste koju utvrđuje Komisija za upis.

Komisiju imenuje Nastavničko vijeće škole, uz pismenu saglasnost Upravnog

odbora.

 1. B) ROKOVI ZA UPIS

Upis će se vršiti u prostorijama škole u vremenu od 08:00 – 12:00 sati u tri

upisna roka kako slijedi:

I UPISNI ROK

– Prijave kandidata za ekonomskog tehničara, poslovno – informatičkog tehničara,

komercijalnog tehničara, hotelsko-turističkog tehničara, prodavača i frizera : 17 i 18.

juna 2020. godine

Škola će objaviti rezultate na oglasnoj ploči škole.

II UPISNI ROK

– Prijave kandidata 01. i 02. juli 2020. godine

Škola će objaviti rezultate na oglasnoj ploči škole.

III UPISNI ROK

– Prijave kandidata za NEPOPUNJENA mjesta u svim strukama i zanimanjima je 24. august

 1. godine

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati samo u jednoj školi, jer prilaže

orginalne dokumente.

Prijavljivanje za upis:

Kandidat prilaže na konkurs za upis sljedeće dokumente:

 1. a) Prijavu – zahtjev za upis ( prijavu dobijate u školi )
 2. b) Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list sa podacima potrebnim za školske

matične knjige (Ime i prezime, JMBG, dan, mjesec i godina rođenja, narodnost,

državljanstvo, ime i prezime majke, ime i prezime oca).

 1. c) Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 2. d) Uvjerenje o uspjehu u šestom (VI), sedmom (VII) i osmom (VIII) razredu
 3. e) Drugi relevantni dokumenti za utvrđivanje bodova
 4. C) KRITERIJI ZA IZBOR

Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u I razred Gimnazije,

tehničke i srodne škole.

Maksimalan broj bodova ostvaruje se na osnovu:

 1. Opšti uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole

(odličan 5,00 = 15 bodova, 4,9 = 14,5 bodova 4,5 =14 bodova, 4,7 = 18

bodova, 4,6 = 12 bodova)

 1. Uspjeh iz relavantnih predmeta za VIII i IX razred maksimalno 15 bodova

(odličan 2,5 boda vrlo dobar = 2 boda , dobar 1,5 bodova i dovolljan 1

bod i 10 bodova za učenike trogodišnje struke)

 1. Rezultati postignuti na takmičenjima u znanju maksimalno 12 bodova
 2. a) kantonalno 1 mjesto = 3 boda

2 mjesto = 2 boda

3 mjesto = 1 bod

 1. b) federalno 1 mjesto = 4 boda

2 mjesto = 3 boda

3 mjesto = 2 boda

 1. c) međunarodno 1 mjesto = 5 bodova

2 mjesto = 4 boda

3 mjesto = 3 boda

 1. Posebna diploma – učenik generacije = 8 bodova
 2. Postignut odličan uspjeh iz vladanja u VIII i IX razredu osnovne škole = 1

bod

Konačna rang lista učenika dobija se sabiranjem ocjena opšteg uspjeha od VI do

IX razreda osnovne škole, ocjena iz relavantnih predmeta za upis, te tački 3,4 i 5

ovih kriterija.

Relavantni predmeti su:

Za ekonomsku struku – zanimanje ekonomski tehničar,poslovno – informatički

tehničar, komercijalni tehničar

– Matematika

– Bosanski jezik (hrvatski, srpski jezik)

– Strani jezik

Za ugostiteljsko-turističku struku – zanimanje hotesko-turistički tehničar

– Bosanski (hrvatski, srpski) jezik

– Strani jezik

– Geografija

Za trgovinsku struku – zanimanje prodavač

– Bosanski (hrvatski, srpski) jezik

– Strani jezik

– Geografija

Za uslužne djelatnosti – zanimanje frizer/vlasuljar

– Bosanski (hrvatski, srpski) jezik

– Hemija

Ako se učenik školovao u inostranstvu, i ako nema predmete u posljednja dva

razreda osnovne škole koji su relevantni za upis u I razred, onda umjesto ocjene

iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda

(aritmetička sredina).