MUP SBK u Travniku realizovao kampanju “Borba protiv korupcije”

Danas je u Travniku realizovana kampanja pod nazivom”Borba protiv korupcije” koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona realizuje u saradnji sa ICITAP-om (Investigative Training Assistance Program), koja ima za cilj podizanje svijesti građana o borbi protiv  krivičnih djela iz ove oblasti.

 

 

Ukoliko građani imaju saznanja o navedenim djelima to mogu prijaviti, kao i sve druge nezakonite radnje, u najbližu policijsku stanicu  pozivom na besplatni broj telefona 122, lično ili putem pošte.

U slučaju kada postoje osnovi sumnje da je počinjeno koruptivno krivično djelo, službenici policije poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje na dokumentovanju i dokazivanju takvog djela, nakon čega slijedi podnošenje izvještaja nadležnom tužilaštvu.