Travnik

Načelnik Dautović upozorio UNIS Energetiku zbog računa sa povećanim cijenama toplotne energije

Načelnik Općine Travnik, Kenan Dautović,  uputio je obavještenje preduzeću UNIS – Energetika – Podružnica Travnik u kojem ih upozorava na nezadovoljstvo građana, korisnika toplotne energije, zaključke Općinskog vijeća Travnik, te ih upozorava da prestanu sa ispostavljanjem uvećanih računa za toplotnu energiju koju isporučuju.

 

 

-U vezi svakodnevnih pritužbi građana vezano za povećanje cijene grijanja ispostavljanje faktura sa “novim” cijenama obavještavamo vas da je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnesena inicijativa za održavanje vanredne – tematske sjednice Općinskog vijeća Travnik u cilju definisanja postupaka koji nisu okončani nakon donošenja rješenja od strane Konkurencijskog vijeća Bosne Hercegovine po pitanju Isporuke toplotne energije za Travnik, što podrazumjeva i način formiranja cijena za grijanje.- podsjeća načelnik Dautović.

 

Načelnik Dautović upozorava UNIS – Energetiku – Podružnica Travnik na posljedice ovakvog načina poslovanja:

 

-Stoga vas upozoravamo na preuranjene korake koje preduzimate ispostavom računa sa novoformiranom cljenom kao i sa posljedicama do kojih može doći sa ovakvim načinom poslovanja. Vi dobro znate da isporuka toplotne energije spada u komunalnu oblast, koja je jedna od vodećih oblasti u isključivoj nadležnosti lokalne zajednice, bez obzira da li je obavlja javno ili privatno preduzeće. te da se u fer i korektnoj komunikaciji može doći do zajedničkog cilja na obostrano zadovoljstvo.Zaštita gradana i stvaranje što boljih uslova života i rada stanovnika Općine Travnik jedan je od prioriteta postavljenih strateškim dokumentima ali i ciljevima Općinskog načelnika. Pozivam vas da bez poštivanja zakonske procedure ne ispostavljate račune sa “novim” cljenama vaših usluga i tako pokažete volju za nastavkom dobre poslovne saradnje. U protivnom, Općina Travnik će koristiti sva raspoloživa pravna sredstva u zaštiti svojih gradana.- stoji u obavijesti načelnika Općine Travnik, dr. sci. Kenan Dautović.

 

Podsjećamo, Konkurencijsko vijeće BiH proglasilo je Ugovor između UNIS – Energetike i Općine Travnik tzv. “zabranjenim ugovorom”. Uslijedila su dva spora pred Upravnim odjelom Suda Bosne i Hercegovine,a oba su završena na način da je potvrđena odluka Konkurencijskog vijeća,a UNIS Energetika I Općina Travnik su I novčano kažnjeni.