Centralna BosnaInfo

Naređena obustava rada kladionica, fitness i sportskih centara u SBK

Krizni štab  Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj: 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 5. sjednici održanoj 16.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 1. stavkom (2) a u vezi sa člankom 6. stavkom (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), donio je slijedeću:

 

NAREDBU

 

 1. Nalaže se sanitarnoj inspekciji da osigura sedmodnevni rad inspekcije. Rok: odmah.
 2. Nalaže se domovima zdravlja Srednjobosanskog kantona  da kod asistencije policije osiguraju zaštitnu opremu policajcima angažiranim na asistenciji u mjeri u kojoj zaštitnu opremu osiguravaju zdravstvenim radnicima. Rok: odmah
 3. Nalaže se angažiranje javno-komunalnih poduzeća na svakodnevnom čišćenju i pranju javnih površina. Rok: odmah
 4. Cijeneći epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama regiona , otkazuje se održavanje svih javnih skupova u KSrednjobosanskom kantonu , kao i privatnih skupova, proslava i drugih okupljanja u organizaciji bilo pravnih ili fizičkih osoba. Rok: Odmah
 5. Obustavlja se rad javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa centara, fitness centara, objekata u kojima se priređuju igre na sreću i si.na području Srednjobosanskog kantona u trajanju od 15 dana. Rok:Odmah
 6. Ograničiti rad iza 18 sati svim ugostiteljskim objektima za pripremanje i prodaju hrane i pića, barova, nargila barova, noćnih klubova, svadbenih salona, posluživanje pića u sklopu benzinskih pumpi, tržnih centara i si. na prostoru Srednjobosanskog kantona , osim hotela/motela za smještaj i ishranu gostiju koji borave u tim objektima. Rok: Odmah
 7. Nalaže se svim lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim osobama na području Srednjobosanskog kantona da pojačaju provođenje općih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH (SI. Novine FBiH 29/5) sa posebnim naglaskom na pojačanu vanrednu dezinfekciju poslovnih površina, sredstava javnog prevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila..) Rok: Odmah
 8. Zadužuju se savjeti mjesnih zajednica da obavještavaju općinske/kantonalne krizne štabove i nadležne policijske stanice o poznatim kretnjama osoba kojima su izdata rješenja o kućnim izolacijama. Rok: Odmah
 9. Nalaže se organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama, javnim ustanovama, preduzećima i ostalim pravnim subjektima koji se bave pružanjem usluga građanima da uvedu dvokratno radno vrijeme gdje će između dva perioda izvršiti dezinfekciju prostorija i površina. Preporučuje se da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra za obavljanje rada. Svi navedeni subjekti obavezni su dostaviti informacije o poduzetim mjerama Kantonalnom kriznom stožeru.

(E-mail: [email protected]). Rok: Odmah

 1. Zahtjeva se od nadležnih inspekcijskih tijela da sankcionišu svaki neopravdano veliki rast cijena prehrambenih i svih drugih artikala (lična zaštitna sredstva, dezinfekciona sredstva i si).Rok: Odmah
 2. Nalaže se mjerodavnim inspekcijama da izvrše kontrolu cijena: zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava i životnih namirnica. Rok: odmah.
 3. Nalaže se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da osigura prostor za samoizolaciju osoba koje ne poštuju Rješenja o samoizolaciji i osoba koje nemaju mogućnosti samoizolacije, kapaciteta cca 20 mjesta. Rok: odmah.