TravničaniUspješni

Nedim Pripoljac menadžer CEM-a prenosi iskustva “Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje”

Naš sugrađanin, menadžer Centra za edukaciju mladih (CEM) jedan je od trenera, polaznika prvog ciklusa #ToT obuke „Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje“ (SYIB) za članove Lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

 

 

Nedim Pripoljac, program menadžer Centra za edukaciju mladih BeeZone Biznis Inkubator je jedan od njih, budući #SIYB trener.  Ovaj vrlo iskusan stručnjak u polju rada sa mladim ljudima u Bosni i Hercegovini je posvećen stvaranju boljih i unapređenju aktuelnih uslova za zapošljavanje mladih na području opštine Travnik i srednjobosanske regije.

„Upravo u tom smislu vidim i svoj budući trenerski angažman kao i korist koju će ova vrsta obuke donijeti mojoj lokalnoj zajednici i Centru koji predstavljam. Smatram da ćemo prisustvom i završavanjem #SIYB obuke dodatno izgraditi kapacitete nas kao predavča, odnosno kapacitete našeg bizinis inkubatora i da ćemo bez obzira na iskustvo i vještine koje od ranije posjedujemo, dobiti jednu novu, dodatnu i potrebnu vrijednost. To je upravo ovaj novi, drugačiji metodološki okvir koji ćemo koristiti u radu sa mladima, budućim preduzetnicima koji su naša primarna ciljna grupa i putem kojeg ćemo izgraditi njihove preduzetničke kapacitete i učiniti ih konkurentnim na tržištu rada“. – kazao je Nedim Pripoljac.

Pripoljac smatra da je upravo „SIYB“ alat relevantan za vrstu obuka koje oni organizuju i da pruža dovoljno širine i fleksibilnosti u daljem razvijanju ovog segmenta djelovanja Centra za edukaciju mladih u Travniku, koji je jedan od aktera Lokalnog partnerstva za razvoj preduzetništva u Travniku u okviru projekta EU4Business koji finansira Evropska unija.

 

(EU4Business)