Politika

Novo ambiciozno rukovodstvo OO SBB Travnik

Općinski odbor SBB Travnik održao je redovnu sjednicu na kojoj je izabrano rukovodstvo i na taj način kompletirana redovna aktivnost u okviru unutarstranačkih izbora Saveza za bolju budućnost BiH u Travniku.

 

Tokom proteklog perioda korona krize u Travniku, proces izbora rukovodstva Općinskog odbora nije bio kompletiran iz objektivnih razloga, pa se danas i ta aktivnost kompletirala sa maksimalno afirmativnim ishodom . Naime, ova današnja aktivnost je slijed odlučne i ambiciozne politike Općinskog odbora SBB Travnik da povjerenje i podršku rukovođenja u Izbornoj godini dodijele prof. dr. iur. Samiru Zupareviću kao Predsjedniku Općinskog odbora, prof. dr. ecc. Ramizu Kikanoviću, kao prvom potpredsjedniku i dipl. Iur. Almasi Brkić, kao drugom potpredsjedniku.

Dva eminentna intelektualca, dva doktora pravnih i ekonomskih nauka, dva profesora na nizu univerziteta u BiH i inostranstvu i iskusna pravnica sa dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu u Kantonalnom sudu u Novom Travniku su nesumljivo potvrda reprezentativnosti Saveza za bolju budućnost BiH i Općinskog odbora SBB Travnik i velike ambicioznosti na predstojećim Lokalniim izborima.

 

Novoizabrani predsjednik OO SBB Travnik prof. dr. iur. Samir Zuparević je zaposlen u JP BiH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Travnik kao Šef Službe za poštansku eksploataciju i dugogodišnji je gostujući profesor na nizu pravnih predmeta na univerzitetima u Travniku, Zenici i Sarajevu.

Prvi potpredsjednik prof. dr. ecc. Ramiz Kikanović je dugogodišnji redovni profesor na nizu ekonomskih predmeta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, kao i gostujući profesor i na reprezentativnim univarzitetima inostranstvu.

Drugi potpredsjednik dipl. Iur. Almasa Brkić već je 34 godine zaposlena u Kantonalnom sudu Novi Travnik.

 

Press OO Travnik