Oglasi

OBAVIJEST O INSTRUKTIVNOJ NASTAVI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

 

S ciljem olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde, organizira pripremnu instruktivnu nastavu  u trajanju od 9  tjedana za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: kazneno pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sustav i organizacija pravosuđa.

Predavači bi bili članovi Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.

Želimo Vas informirati da je u članku 69. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/15 od 23.12.2015.godine) propisan novi članak, koji glasi:

 

„Članak 301a.

Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 konvertibilnih maraka, punomoćnici pravnih  osoba mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.“

Nastava bi se organizirala tijekom vikenda (subotom i nedjeljom) u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez.

Rok prijave:  15.11.2016.g

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na e-mail adresu:

[email protected]  ili na tel.br. (030) 509 751  i  061 302 866.