Politika

Odluka o zaštiti izvorišta „Šantić“ blokirala rad Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Travnik već nekoliko mjeseci ne održava sjednice, a predsjedavajući OV Travnik, Niko Grganović (HDZ BiH) potvrdio je kako Odluka o zaštitnoj zoni za izvorište „Šantić“ na Vlašiću predstavlja kamen spoticanja.

Nakon što je vlasnik koncesije kompanija FIS Vitez naručila eleborat  OV Travnik je raspravljalo i vratilo na doradu. Obavljena je i javna rasprava na kojoj se nije pojavio niti jedan vijećnik, a dva vijećnika su dali svoje primjedbe. Nakon toga je sve zaustavljeno. Predsjedavajući Grganović ističe kako i općinski načelnik i nadležna služba smatraju kako tačka treba biti stavljena na dnevni red bez obzira ishod glasanja.

-Sporna je  treća zaštitna zona gdje predviđeno da ne bi trebalo biti ispaše i mi nismo imali ništa protiv da se to potpuno ukloni iz odluke. Održan je i međustranački sastanak na kojem je dogovoreno da sve amandmane predloži SDA ,a vijećnici Hrvatske koalicije za Travnik bi to podržali. Ranije je bila organizovana posjeta lokalitetu za članove Kolegija. Članovi Kolegija su nakon toga kazali „kako je bila kiša i nisu dobro vidjeli.“ – kazao nam je predsjedavjući OV Travnik, Niko Grganović (HDZ BiH).

Međutim, tako ne misle i članovi Kolegija iz SDA, SDP, Stranke za BiH i SBB BiH.

-OV Travnik  ne može dati saglasnost na nešto što nije zakonito. Ta koncesija je data po Zakonu o koncesijama koji je poništen. Smatramo da je potrebno napraviti ankese ugovora ili pustiti na Vijeće pa neka se glasa i odbaci. Na posljednoj sjednici Kolegija nije ni bilo glasanja. – izjavio nam je Mustafa Fazlić, član Kolegija ispred SBB BiH.

Hamid Suljić, vijećnik Stranke za BiH u OV Travnik takođe nam je potvrdio  kako nije bilo dogovora niti glasanja na sjednici Kolegija.

-Nismo se mogli dogovoriti  i tražili smo da se tačka doradi i pripremi. Postojajo je politički dogovor dvije najjače stranke SDA i HDZ BiH, ali nije prošlo na Kolegiju i nije bilo glasanja. Potvrdio nam je vijećnik Suljić.

Dok se postigne dogovor oko održavanja sjednice na dnevni red čega preko 30 tačaka, a među njima su neke veoma važne , kao što je ona o sanaciji JU „Apoteka“ Travnik  koja je u dubiozi od 1,5 milion maraka.

 

Istorija koncesija za izvorište „Šantić“

Koncesija za izvorište „Šantić“ na Vlašiću  izdata je 2005. godine po Zakonu o koncesija SBK koji je kasnije stavljen van snage od strane Ustavnog suda F BiH. Pored toga, koncesija je promjenila više vlasnika. To je razlog zbog kojeg se insistira na aneksima ugovora. Međutim, istraživanja su pokazala da voda sa ovog izvorišta nije upotrebljiva za piće?!