OO SDP Travnik o inicijativi za kreditno zaduženje Općine Travnik od 6 miliona KM

Na sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je zakazana za utorak, 8.5.2018. godine, na dnevnom redu će se naći i tačka pod nazivom: Donošenje zaključka o prihvatanju inicijative o kreditnom zaduženju Općine Travnik u iznosu od 6 miliona KM. I nije ništa strano u tome da načelnik i njegove službe planiraju rashode za tekuću godinu ali obrazloženje za novo milionsko zaduženje zaista nema nikakvog smisla.

 

Sada je pred vijećnicima nova avantura sadašnjeg načelnika uz obrazloženje „Uvažavajući činjenicu da su potrebe građana sa područja Općine Travnik veoma izražene u pogledu infrastrukturnih projekata i nemogućnosti finansiranja egzistencijalnih potreba iz općinskog budžeta, ovo kreditno zaduženje doprinijelo bi poboljšanju stanja infrastrukture na području Općine Travnik te stvaranju ekonomskog i ekološkog razvoja, zaštite okoliša te unapređenju boljeg života svih građana općine“.

Na ovo moramo reagovati kao odgovorna politička partija i navesti nekoliko razloga zašto smo protiv ove i ovakvih Inicijativa predloženih bez podrobnog objašnjenja u što će novac biti utrošen bez ispraznih floskula o poboljšanju stanja infrastrukture Općine Travnik i ekonomskog, ekološkog razvoja i zaštite okoliša.

Govorite o nemogućnosti finaciranja egzistencijalnih potreba iz općinskog budžeta, onda postavljamo pitanje kako to planirate i donosite budžet svake godine ako ne možete finacirati egzistencijalne potrebe građana ?

Servira nam se kredit 6.000.000,00 KM kod Razvojne banke FBiH uz kamatnu stopu od 2,5 % godišnje na 12 godina. Zaboravili ste nam reći da ćemo platiti 985.000,00 KM na osnovu kamata. Znači već se zadužujemo za 7 miliona. Godišnji anuiteti iznose cca 585.000 KM.

Kako već duži niz godina, Općina Travnik po izjavama načelnika posluje sa suficitom, nije nam jasno zašto se zadužujemo ako posjedujemo sredstva koja možemo rebalansom utrošiti za kapitalne projekte poboljšanja stanja infrastrukture u Travniku ?

Da li Općina Travnik, na ovaj način, spašava Razvojnu banku FBiH i njenog predsjednika Uprave (SDA) od najgore financijske situacije u ovoj instituciji od njenog osnivanja. Ova banka, po prvi put izražava negativnu finansijsku bilancu i posluje negativno.

Vladajuće stranke vjerovatno misle da su građani zaboravili propalu avanturu sa izgradnjom SRC Pirota i kredita od 5.000.000,00 KM za sistem izgradnje „ Ključ u ruke“ kako je tada, prije 10-tak godina, obećano vijećnicima tadašnjeg saziva Vijeća i ništa nije završeno kako planirano. A novac utrošen!

Gospodo, koja je smislila još jednu avanturu koju trebaju platiti poreski obveznici Općine Travnik, navedite koje projekte želite financirati, u kojem vremenskom periodu i na kojim lokacijama? Samo transparentno predstavljeni projekti će imati našu podršku a svaka druga prevara kao ona sa SRC Pirota će biti javno predstavljena našim građanima.

 

(OO SDP BiH Travnik)