ServisTravnik

Općina utvrdila Prijedlog racionalnog korištenja električne energije i smanjenja troškova električne energije

Prateći stanje potrošnje električne energije za potrebe sistema javne rasvjete ali i procjene viših nivoa vlasti kao i mjere koje neke od evropskih zemalja već poduzimaju, Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, sačinila je Prijedlog racionalnog korištenja električne energije i smanjenja troškova električne energije, saopćeno je iz Općine Travnik.

 

Realizacijom projekta postižu se dva značajna cilja: Racionalizacija korištenja električne energije i Smanjenje troškova električne energije za javnu rasvjetu.

Prijedlog je rezultat analize trenutnog stanja prema kojem se značajna budzetska sredstva izdvajaju  svake godine za troškove javne rasvjete kao i za održavanje iste. S druge strane, postojeći sistem javne rasvjete, mjerna mjesta,stanje brojila kao i ormara u kojima su smještena brojila ne omogućavaju  kvalitetno upravljanje i nadzor nad mjernim mjestima.

U pokušaju da pronađemo prihvatljivo rješenje, više od godinu dana Općina Travnik je, na dvije lokacije, imala  testno postavljene  uređaje koji upravljaju javnom rasvjetom i prikupljaju podatke .

Na te dvije lokacije, prema utvrđenim rezultatima ušteda je varirala između cc 100  KM do cca 150   KM mjesečno po lokaciji ( mjernom mjestu).  Ova ušteda je ostvarena usljed isključenja rasvjete 2 sata tokom noći (kad ona i nije potrebna). Analiza moguće uštede i vrijeme otplate investicije  vršena je  na osnovu podataka  o godišnjoj potrošnji električne  energije za 176 mjernih mjesta.

 

Prema  raspoloživim  podacima, ukupna potrošnja sistema javne rasvjete u Općini Travnik iznosi oko 2,5 miliona kWh godišnje, što preračunato u novčane jedinice iznosi oko 500.000 KM godišnje.

Procijenjena instalisana snaga sistema javne rasvjete iznosi 610 kW.

Na osnovu prosječne godišnje potrošnje električne energije procijenjena je instalisana snaga svake lokacije (ukupna godišnja potrošnja električne energije podijeljena sa 4100 sati).

Na osnovu instalisane snage, za svaku lokaciju je procijenjen iznos godišnjih ušteda u KM u slučaju isključenja javne rasvjete 2 sata tokom noći. Na osnovu ove pretpostavke, moguće godišnje uštede električne energije iznose oko 90.000 KM.

Ukoliko bi se uređaji za upravljanje javnom rasvjetom  ugradili u 176 obračunskih mjernih mjesta kompletna investicija bi se otplatila za 1,03 godine.

Pored navedenog, ugradnjom uređaja za upravljanje javnom rasvjetom unapređuje se postupak održavanja iste smanjenjem radnih sati koje su potrebene za obilazak i traženje kvarova jer sistem radi na principu digitalne detekcije kvarova odnosno nadzora u realnom vremenu što svakako pojednostavljuje i pojeftinjuje postupak održavanja javne rasvjete, saopćeno je iz Općine Travnik.