Općinska izborna komisija Travnik – glasanje putem COVID-19 mobilnog tima

Općinska izborna komisija Travnik saopćila je na koji način će biti omogućeno glasanje na  lokalnim izborima osobama pozitivnim na koronavirus koje se nalaze u samoizolaciji ili na bolničkom liječenju na dan izbora 15. novembra 2020. godine.

 

 

Općinska izborna komisija Travnik obavještava birače čije se ime nalazi na spisku iz Centralnonog biračkog popisa za glasanje na redovnom biračkom mjestu , a koji su pozitivni na COVID-19 i/ili koji posjeduju akt nadležnog tijela o obaveznoj izolaciji ili se nalaze na bolničkom liječenju, zbog čega nisu u mogućnosti da dođu na biračko mjesto na kojem su upisani na spisak iz Centralnog biračkog popisa da glasaju lično, bit će, na njihov zahtjev , omogućeno glasanje putem kovertovanog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta, sukladno članku 24e. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” BR.25/20 I 67/20).

 

Da bi ostvario biračko pravo birač je dužan, najkasnije do 12.11.2020. godine do 07,00 sati ili na sam dan izbora 15.11.2020. do 09:00 sati, lično (putem maila, faks aparata) ili putem druge osobe dostaviti zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog tijela kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon 12.11.2020. godine ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje dužan je dostaviti najkasnije na dan izbora 15.11.2020. godine do 09:00 sati.

Zahtjev za glasanje, odnosno medicinski nalaz i/ili akt nadležnog organa može se dostaviti Općinskoj izbornoj komisiji Travnik na mail: oiktravnik@yahoo.com, na tel/faks 030/511-626 ili putem drugog lica dostaviti zahtjev izbornoj komisiji. Izjavu / zahtjev da lice želi da glasa putem COVID-19 mobilnog tima, ime prezime, ime roditelja i JMBG, i mjesto u kojem glasa, skenirano rješenje o izolaciji od nadležne ustanove.