Travnik

Općinski sud Travnik presudio: Vratiti zgradu Gimnazije Vrhbosanskoj nadbiskupiji!

 

Općinski sud Travnik donio je presudu po tužbi Vrhbosanske nadbiskupije protiv Mješovite srednje škole Travnik, te je naložio školi da iseli iz zgrade Gimnazije, te da plati naknadu za korištenje prostorija gimnazije za period tri godine unazad u iznosu od 270.368 KM sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

-Ovakva odluka Suda je očekivana, s obzirom da je Općina Travnik kao titular prava vlasništva i posjeda, vratila na korištenje i raspolaganje zgradu Gimnazije sa pripadajućim dvorištem Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Također što se tiče naknade, Vlada SBK plaća naknadu Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Travnik za korištenje Muzičke škole, pa je onda i pravno utemeljeno da se takva vrsta naknade plati i Vrhbosanskoj nadbiskupiji. – kazao nam je travnički advokat Adis Ribić, pravni zastupnik Vrhbosanske nad biskupije.

Podsjećamo, odluku o povratu još prije petnaest godina donio je Dom za ljudska prava, a nakon toga slijedila je i presuda Ustavnog suda BiH. Međutim, nikad nije došlo do izvršenja.Tužena strana u svim ovim postupcima bila je Federacija BiH koja je započela gradnju srednje škole u Travniku koje nikad nije završena. U proteklom periodu Općinsko vijeće Travnik donijelo odluku kojom se vjerskim zajednicama daje na korištenje i raspolganje njihova imovina, ali u slučaju Vrhbosanske nadbiskupije odluka nije ispoštovana u cjelosti.

Sada je po prvi puta i Općinski sud u Travniku donio presudu kojom nalaže povrat imovine i naknadu štete. Slijedi žalbeni postupak pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku. Vlasti na nivou Federacije BiH, ali i kantonalne vlasti jer srednje obrazovanje je na nivou kantona već sada trebale bi razmišljati i o rezervnim varijantama ukoliko Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdi presudu Općinskog suda u Travniku.