Politika

Otvoreno pismo OO SDP BiH Travnik u vezi dešavanja u i oko RMU „Abid Lolić“ Bila

Već se duže vrijeme u javnosti špekuliše o problemu likvidnosti i nagomilanim dugovanjima Rudnika mrkog uglja “Abid Lolić“ Bila, te mogućim scenarijima rješenja problema u ovom rudniku. Sve vladajuće političke stranke jasno, uglas, govore kako će učiniti sve da sačuvaju RMU “ Abid Lolić “ Bila, dok se u hodnicima Elektroprivrede BiH i vladajućim strukturama tiho spominje mogući „crni“ scenario već viđen u RMU „Stranjani“ Zenica.

 

 

Svaki gubitak radnih mjesta u ovoj grani industrije, a posebno u Biljanskoj dolini, gdje se život već vijekovima dešava  u i oko rudnika, značio bi katastrofu za ovaj dio općine Travnik.

Nedavna odluka Vlade Federacije BiH, na čelu sa premijerom F. Novalićem (SDA), o potrebi sačinjavanja plana reorganizacije svih rudnika u rudarskom sektoru koncerna  JP Elektroprivreda  BiH d.d. Sarajevo, polako nas uvodi u priču o potrebi zatvaranja nekih rudnika iz sastava koncerna.

Stvaranje plana za vlastitu ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju, usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH, jasno pokazuje namjere Vlade FBiH da se krene u zadnji dio izvršenja plana o zatvaranju pojedinih rudnika, među kojima je i RMU “Abid Lolić“ Bila.

Nije bespotrebno spomenuti i zadnji nalaz Ureda za reviziju FBiH, u kojemu je RMU dobio negativnu ocjenu uz konstataciju da, prema ključnim pokazateljima, rudnik ni u prethodnom periodu (2016. i 2017. godine) nije uspio ostvariti planiranu proizvodnju i prihode i iskazan je negativan finansijski rezultat od 1.782.313 KM za 2016. godinu, a od 1.068.433 KM za 2017. godinu.

Važno je napomenuti da je zaključno sa 2018.godinom akumulirani gubitak RMU „Abid Lolić“ Bila veći od 40 miliona KM.

OO SDP BiH Travnik apeluje, ali i upozorava stranke na vlasti, da će svaki pokušaj zatvaranja  Rudnika  Bila biti poguban za stanovništvo Biljanske regije, te da se ne smiju igrati sa sudbinama ljudi koji su sudbinski vezani za Rudnik Bila.

Vlada SBK/KSB  i Općina Travnik, u koordiniranom nastupu prema Koncernu Elektroprivrede BiH, trebaju i  moraju zastupati interese rudara i njihovih porodica, te Biljanskoj regiji osigurati svjetliju budućnost. U nedostatku poslovnih zona u tom dijelu općine, te slabo razvijenom infrastrukturom, svako zadiranje u postojanje RMU „Abid Lolić“ Bila otvorilo  bi Pandorinu kutiju i ubrzalo odlazak mladih sa ovog prostora put slobodne Evrope.

 

(OO SDP Travnik)