Počinje realizacija pilot projekta “Građani recikliraju”

Služba za zajedničke i komunalne poslove je dana 01.08.2022.godine raspisala Javni poziv kućnim savjetima za učešće u Pilot projekat “Građani recikliraju”.

 

Prema planiranim aktivnostima projekta počinje kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i E-otpada putem posuda koje će biti postavljene u zajedničkim prostorijama u zgradama kolektivnog smještaja.

Općina Travnik je osigurala posude koje će u pilot fazi biti besplatno podijeljene onim kućnim savjetima u zgradama kolektivnog smještaja koji su se prijavili na Javni poziv za učešće u pilot fazi :

Do dana 31.08.2022.godine pristiglo je ukupno 11 prijava, i to:

 

 1. MZ Centar –kućni savjet zgrade u ulici Donja Mahala Đerdan lamela III.
 2. MZ Centar –kućni savjet zgrade u ulici Šehida broj 25.
 3. MZ Centar –kućni savjet zgrade Glista – Lukačka 7.
 4. MZ Centar- kućni savjet zgrade Zvijezde I ulaz 14 na adresi Mehmed-Paše Kukavice 14.
 5. J.K.P. “Trebišnjica”, dana 12.08.2022.godine podnjela je zahtjev za uključenje u projekat “Građani recikliraju”, u kojem traže da se odobri cca 500 PVC kanti kako za domaćinstva tako i za firme sa kojima imaju saradnju.
 6. MZ Turbe – kućni savjet zgrade u ulici Bosanska bb. Turbe
 7. MZ Centar- kućni savjet zgrade u ulici Zenjak 7.
 8. MZ Bojna- kućni savjet zgrade u ulici Luka br. 14.
 9. MZ Centar kućni savjet zgrade u ulici Dom Armije- lamela II/ulaz 2 na adresi Bosanska 49.
 10. MZ Centar- kućni savjet zgrade u ulici Čabruša lamella 8. U Travniku.
 11. MZ Centar kućni savjet zgrade Čabruša lamela 8, na adresi Čabruša lamela 8.

 

Svih 11 prijava pristiglo je u određenom roku i ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Zvanična primopredaja posuda za selekciju otpada biće izvršena do kraja tekućeg mjeseca o čemu ćemo naknadno obavijestiti javnost.