Pokušaj dominacije političke manjine u Općinskom vijeću Travnik

Nakon što je prošlo više od mjesec dana od održavanja zadnje sjednice OV Travnik, vijećnici su bili primorani koristiti poslovničko pravo i inicirati sazivanje 36. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik. Razlog za ovakav potez je zastoj u realizaciji velikog broja pristiglih materijala pripremljenih za vijećničku proceduru od strane općinskih službi(preko 40) .

 

Tek nakon inicijative 1/3 vijećnika predsjedavajuća OV Travnik, gđa Vlatka Lovrinović, je sazvala kolegij OV Travnik na kojem je jednoglasno usaglašen dnevni red za 36. redovnu sjednicu OV Travnik.

Na tako zakazanoj sjednici, sa jasno usaglašenim i jednoglasno usvojenim dnevnim redom za 36. redovnu sjednicu od strane Kolegija OV Travnik, prije usvajanja dnevnog reda od strane vijećnika, predsjednik Kluba vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik, gdin Mijo Baltić (HDZ), je zatražio odgađanje sjednice, navodeći kao razlog “neusuglašenost stavova unutar Kluba vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik o predloženom dnevnom redu”.

Njegov prijedlog je stavljen na glasanje, pa je za odgađanje sjednice glasalo osam vijećnika, 18 vijećnika je bilo protiv i jedan vijećnik je bio suzdržan (SDP).

Nakon glasanja vijećnici Kluba Hrvatske koalicije za Travnik su napustili sjednicu, a predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik je samoinicijativno prekinula i napustila sjednicu, iako nakon glasanja i izražavanja volje velike većine vijećnika za nastavkom rada OV Travnik kao izabrani vijećnik i profesionalno angažovani uposlenik Općine Travnik (predsjedavajuća OV Travnik) na to nije imala nikakvo pravo.

Smatramo da je ovo drsko izigravanje demokratskih principa, nepoštivanje drugih vijećnika i izbjegavanje obaveza i odgovornosti preuzetih od strane građana koji su glasali za iste, posebno predsjedavajuće OV Travnik, koja se neodgovorno i drsko ponaša prema, od strane građana i vijećnika, povjerenoj joj funkciji.

SDA Travnik i vijećnici Kluba SDA Travnik smatraju da je ovakvo ponašanje pokušaj dominacije političke manjine u Općinskom vijeću Travnik nad političkom većinom i svjesna opstrukcija boljeg života građana i razvoja Općine Travnik.

Općinska organizacije Stranke demokratske akcije Travnik će poduzeti sve neophodne aktivnosti da Općinsko vijeće Travnik nastavi nesmetano funkcionisati.

 

(OO SDA Travnik)