Poziv iz Hrvatske bolnice „dr. fra Mato Nikolić“ medicinskim radnicima

Iz Hrvatske bolnice “dr. fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj kod Travnika pozivaju i mole sve medicinske radnike, koji nisu angažirani u ovom trenutku, a spremni su pomoći u slučaju potrebe u predstojećem razdoblju, da se jave na mail uprava@bolnica-novabila.com.

 

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti CV sa kontaktima: broj telefon ili  e-mail.