Obavještenja

Poziv na javnu raspravu o Elaboratu – zaštite izvorišta “VILENICA“

Javna rasprava o Elaboratu – zaštite izvorišta “VILENICA“ će se održati 01.10.2020 godine u 11,00 sati u velikoj sali Općine Travnik. Uvid u Elaborat zaštite izvorišta „Vilenica“ zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Općine Travnik – soba broj 35, kontakt osoba Elma Pružan.

 

 

Prezentator Elaborata o zaštiti izvorišta  „VILENICA”  je „IBIS“ d.o.o. Zavidovići.

UČEŠĆE JAVNOSTI:

Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči, Općine; MZ Slimena i web stranici općine Travnik,

Javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br:35,

Javna rasprava: Velika sala 01.10.2020.god u 11,00 sati,

Pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 09.10.2020 godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb ili na emajl:  [email protected]