IzboriPolitika

Priopćenje za javnost HDZ BiH Travnik povodom peticije „Stop mostarizaciji Travnika“

Povodom pokrenute akcije lokalnih općinskih organizacija stranaka SDP, NS i NiP, obvezni smo informirati javnost o tzv. „mostarizaciji“ Travnika. Prije svega odmah na početku da nedvosmisleno konstatiramo, ideja, prijedlog i politika OO HDZ BiH Travnik je jedinstven grad Travnik kao istinski administrativni, kulturni, politički, povijesni i obrazovni centar Središnje Bosne.

 

Ne zalažemo se i ne želimo bilo kakvu podjelu grada ili općine. Priča o podjeli je laž izmišljena od strane stranaka sa sjedištem u Sarajevu kako bi se po ustaljenoj praksi diskreditirali svi prijedlozi koji ne odgovaraju političkom Sarajevu. Umjesto da daju i elaboriraju argumente zbog čega su protiv prijedloga OO HDZ BiH Travnik, služe se izmišljotinama, a sve radi zadržavanja postojećeg lošeg stanja, dvostrukih standarda i skupljanja jeftinih političkih poena.

Iako navedene stranke znaju, ipak radi javnosti koja možda ne zna, ponovit ćemo suštinu prijedloga OO HDZ BiH Travnik.

Ustav Federacije BiH (Amandman XXV), kao i Ustav Županije Središnja Bosna (Amandman XV), predviđao je jednako uređenje Travnika i Mostara, ali to nije u stvarnosti ostvareno radi intervencije Visokog predstavnika koji nije postupio jednako i očekivano. Naša ideja je jednako uređenje Općine Travnik kao i grada Mostara, odnosno Mostara kao centra Hercegovačko-neretvanske županije i Travnika kao centra Županije Središnja Bosna. Zašto istovremeno jedan model može u Mostaru, a ne može u Travniku? Kako je moguće da je istovremeno jedan model dobar za Mostarce, a loš za Travničane? Iako navedena ustavna rješenja tretiraju samo Mostar i Travnik, smatramo kako te dvije jedinice lokalne samouprave ne bi trebale biti izuzetak, već isti i/ili sličan model treba primijeniti i na mnoge druge općine i gradove u BiH, a naročito one koje imaju multietničan karakter jer su upravo rješenje iz Mostara jedan od načina održavanja i ostvarivanja istinske multietničnosti. Problem u navedenom rješenju nije u sadržaju, već u činjenici što je samo i isključivo implementiran u jednom gradu (Mostar) i više nigdje, iako ne postoji niti jedan valjan argument da bi samo Mostar od svih općina i gradova u BiH trebao biti poseban.

Zalažemo se za preustroj općine Travnik u grad Travnik, koji će obuhvatiti postojeću teritoriju, s više izbornih područja, s jedinstvenom administracijom, te novim Statutom. Želimo uređenje Travnika utemeljeno na principima „Promemorije travničkih Hrvata“, kao povijesnog dokumenta koji predstavlja osnovu za sve procese oko pitanja statusa Travnika. Ideja „Promemorije travničkih Hrvata“ je multietničan, multikulturan i multikonfesionalan grad istinskih ravnopravnih građana, naroda i gradskih područja. Smatramo da samo uz najširi mogući konsenzus u Travniku, uz uključivanje nezaobilaznih čimbenika društvene i političke zbilje, te stvaranje demokratskih instrumenata zaštite kolektivnih prava Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, ali i pripadnika nacionalnih manjina, kao i svih građana, možemo izgraditi grad Travnik i državu Bosnu i Hercegovinu kao moderno društvo i buduću zemlju članicu Europske unije, utemeljenu na pozitivnim civilizacijskim dostignućima i standardima. Znajući da je preduvjet istinskog rada lokalne vlasti na dobrobiti svih žitelja lokalne zajednice samo pravedna politička reprezentativnost predstavnika svih naroda i građana koji žive u istoj bez obzira na njihovu brojnost, smatramo da Travnik kao jedinicu lokalne samouprave, a i ne ograničavajući se samo na njega, treba urediti na način koji osigurava ravnopravnu zastupljenost svih naroda i građana u lokalnoj vlasti.

S obzirom na ovo, pitamo organizatore sramne spomenute peticije:

Je li navedeno podjela?
Je li u navedenom ima ikakvog ekstremizma ili nacionalizma?
Je li navedeno protivno važećoj legislativi u BiH?
Kako bilo kome tko istinski voli Travnik i BiH može smetati zalaganje za jedinstven grad i državu ravnopravnih građana i naroda?
Što je u toj ideji problematično?

Travnik ispunjava sve zakonske uvjete da bi bio grad. Travnik ima više od 30.000 stanovnika, pri čemu u urbanom dijelu živi više od 10.000 stanovnika, administrativno je sjedište županije i važno kulturno-povijesno središte. Uostalom, većina županijskih administrativnih sjedišta u Federaciji BiH su gradovi. Ne smijemo dopustiti da Travnik bude izuzetak, odnosno jedini administrativni centar županija koji nema status grada.

Naš stav je da Travnik nesumnjivo treba biti grad. Uostalom, Travnik je oduvijek bio administrativni centar, kao glavni grad BiH 150 godina, a već dulje od dva desetljeća glavni grad Županije Središnja Bosna. Travnik kao grad sa više izbornih područja omogućava punu ravnopravnost svih građana, naroda i dijelova grada, čime se relaksiraju međunacionalni odnosi, što je preduvjet stvaranja pozitivne društvene klime. Uvjereni smo da je takav Travnik moguć i da Travnik može i treba biti primjer za uređenje i drugim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Vidimo Travnik kao predvodnika pozitivnih kretanja u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na sve navedeno, doista nas iznenađuje da se tzv. multietničke stranke najviše protive našem prijedlogu. Dakle, multietničke stranke se protive prijedlogu kojim se želi osnažiti multietničan karakter Travnika!? Ovo je krajnje nevjerojatno. Upravo takve stranke trebaju biti najveći ideolozi, promotori i zagovornici rješenja kojima se nastoji očuvati i ojačati multietničnost društva BiH. Očito takve stranke ili nisu multietničke ili ne znaju što to znači. Također, osim neznanja, iste krasi i nevjerojatno političko licemjerstvo. U Travniku niti jedne sekunde nije bio „poseban“ Statut, a u Mostaru je već godinama, a navedene stranke niti su pokrenule bilo kakve peticije protiv „mostarizacije“ Mostara, a niti vodile kampanju protiv toga, dok u Travniku prave alarmantno stanje. Zašto? Pa možda se odgovor krije u prethodnom osvrtu oko multietničnosti. Navedenim stranka odgovara „posebnost“ Mostara jer je dole jedan narod najbrojniji, a u Travniku drugi. Sasvim logično se nameće pitanje, zar ne bi multietničkim strankama trebalo biti svejedno koji je narod najbrojniji? Zar ne bi one trebale jednako tretirati sve narode? Očito navedene stranke žele pod plaštom borbe za multietničnost provoditi politiku u interesu samo jednog, a ne svih naroda u BiH. Multietničnost im dođe kao politički celofan u kojem će zamotati svoje istinske nacionalne, pa i nacionalističke namjere i programe koji su nam svima već dobro poznati.

Naposljetku, ponavljamo, oduvijek smo bili i bit ćemo za jedinstven Travnik. Nikakvi spinovi i trikovi otvorenih i prikrivenih nacionalista i unitarista nas neće pokolebati u toj borbi. Smatramo da je naš prijedlog u interesu svih građana i naroda Travnika, ali i dijelova Travnika, jer osim zastupljenosti i građana i naroda, nudimo i model kako bi se osigurala zastupljenost i svih dijelova Travnika kao preduvjet ravnomjernijeg razvoja naše općine i grada. Želimo razvijen grad Travnik i pozivamo sve na suradnju oko tog cilja. Sučeljavanje različitih mišljenja je uvijek dobro, ali treba koristiti argumente zasnovane na istini, a ne služiti se lažima i obmanama. Takvo nešto samo može stvoriti velike probleme za sve, a to nikom ne treba i ne smije biti u interesu. Stoga, još jednom pozivamo organizatore besmislene peticije „Stop mostarizaciji Travnika“ da svi zajedno radimo na napretku Travnika, a ne da nastave plašiti i zavaravati građane Travnika raznim izmišljotinama.

 

(OO HDZ BIH TRAVNIK)