Centralna Bosna

Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa uspješno se provodi u Općinskom sudu Travniku

Od početka 2019. godine, VSTV BiH implementira aktivnosti sa fokusom na kvalitet rada pravosuđa putem projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa u BiH“ kojeg finansira Vlada Norveške. U saradnji sa Sudskom administracijom Kraljevine Norveške i Kraljevine Nizozemske pruža se podrška sudovima u BiH da unaprijede standarde kvalitete rada u svojim institucijama.

 

Na kraju II faze Projekta “Unapređenja kvalitete pravosuđa“,potpisan je Memorandum o saradnji  između Općinskog suda u Travniku, Općinskog suda u Bugojnu, Općinskog suda u Kiseljaku, Općinskog suda u Jajcu i Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Jedna od značajnih aktivnosti u okviru Projekta je i izrada Smjernica za postupanje u parničnom postupku sudova u SBK/KSB, u čijoj izradi su učestvovale sutkinje ovog suda, kao dio radne grupe.

U sklopu samog Projekta, u prostorijama Općinskog suda u Travniku organizirano je snimanje simulacije pripremnog ročišta, a sudionici snimanja simulacije pripremnog ročišta bili su stručni saradnici Boris Cvitanović, Mebrura Rosić i Denis Martini, te sudac Davor Cilenšek.

Screenshot iz dokumentarnog filma snimanog u Općinskom sudu Travnik

Video simulacija pripremnog ročišta je proslijeđena VSTV-u BiH, sudskim ekspertima iz Kraljevine Nizozemske kao i svim općinskim sudovima u Kantonu Središnja Bosna/Srednjobosanskom kantonu.

Predsjednik Suda Goran Dujić, čestitao na uspješnoj realizaciji

-Nadamo se da će ovaj video zapis služiti budućim generacijama mladih sudaca i stručnih saradnika u njihovom radu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH je izrazilo zadovoljstvo aktivnim učešćem prije svega Kantonalnog suda u Novom Travniku, a potom i Općinskog suda u Travniku ovom značajnom Projektu za cjelokupno pravosuđe u BIH. – saopćeno je iz Općinskog suda u Travniku.