Info

Promovisan udžbenik “Metodologija uzorkovanja u okolišu’’

Danas je na Sveučilištu/Univerzitetu “Vitez” u Travniku promovisan udžbenik ‘’Metodologija uzorkovanja u okolišu’’ autora Adne Bešić, Emilije Hrapović i Kenana Čaklovice. Udžbenik je koncipiran da u potpunosti odgovara univerzitetskom udžbeniku.

 

Promotori udžbenika su bili prof. dr. sc. Jasmina Đeđibegović i prof. dr. sc. Muhamed Katica.

 

-Sam pristup pisanju je prikladan i primjeren sadržaju, što djelu daje posebnu vrijednost. Rukopis udžbenika obrađuje tehnike, aparature te način uzorkovanja vode, hrane, zraka i zemljišta. Tematika svih poglavlja je jasno i detaljno opisana, te omogućava razumijevanje sadržaja udžbenika svima onima koji žele da saznaju nešto više o uzorkovanju. U popisu literature priložena je odgovarajuća literatura, te stručne i naučne publikacije koje se bave metodologijom uzorkovanja. Popis literature je aktuelan. Udžbenik je prvenstveno namijenjen zdravstvenim radnicima i saradnicima, ali i studentima prirodnih, medicinskih, poljoprivrednih, veterinarskih i drugih srodnih nauka. Rukopis udžbenika predstavlja izvorno djelo predstavljeno iskustvima samih autora, ali i iskustvima drugih autora.

Rukopis se sadržajno razlikuje od dostupne aktuelne nastavne literature u mjeri koja opravdava originalnost i potrebu za ovakvim izdanjem, te će kao takav biti od velike koristi studentima i stručnjacima iz ove oblasti. – kazala je prof. dr. sc. Jasmina Đeđibegović, redovni profesor na Farmacetskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na područj Bromatologija/nutricija.

– U udžbeniku je tekst potkrijepljen velikim brojem podataka u formi ta-
bela i slika, koje ilustruju navedene konstatacije i procedure u tekstu.
Prilikom pisanja i kreiranja ovog djela, autori su koristili odgovarajuću aktuelnu literaturu, čiji je pregled prikazan u svakom poglavlju. Navedena literatura može biti dobar vodić čitaocu za prikupljanje potrebnih
informacija za predmetnu problematiku.
Djelo je u potpunosti izvorno i prilagođeno je nastavnom programu izvođenja nastave u okviru predmeta “Metodologija uzorkovanja u sanitarno – higijenskom nadzoru”, koji se izučava na medicinskim i srodnim fakulte-
tima.

Međutim, ovaj udžbenik može poslužiti i svima onima koji se bave terenskim ispitivanjima, prvenstveno inspektorima. Za izvođenje nastave u ovoj oblasti nedostaju udžbenici na našem govornom području, koji
obrađuju ovu materiju u većem obimu.
Prema dostupnim informacijama, do sada nisu publikovana ista ili slična
djela na našem govornom području i zbog toga ovaj udžbenik upotpunjava svojevrsnu prazninu u ovoj oblasti i olakšava njeno izučavanje kroz terenske zadatke studentima medicinskih i srodnih fakulteta, te
svima onima koji se bave ispitivanjima i proučavanjima u ovoj oblasti. –  kazao je
prof.dr.sc Muhamed Katica, sa katedra za kliničke nauke veterinarske medicine.