Travnik

Sanacija korita rijeke Lašve na Piroti

 

Uz nadzor Službe za civilnu zaštitu Općine Travnik izvršena je sanacija i proširenje korita rijeke Lašve u dijelu između dva most kod ulice Pirota u neposrednoj blizini istoimenog stadiona. Građevinskim strojevima najprije su uklonjena  stara stabla koja su onemogućavala protokom vode. Nakon toga u jednom dijelu značajno je prošireno korito rijeke Lašve i ispravljen tok između dva mosta. Na ovaj način želi se zaštiti područje od izljevanja rijeke jer ulice koje gravitiraju u ovom dijelu grada bile pod vodom nakon velikih poplava u maju 2014. godine.

Protekle godine općina Travnik finansirala je izgradnju novog mosta na Piroti koji je svojom konstrukcijom veći od prehodnog, omogućava dvosmjerni saobraćaj, ali i bolji protok vode zbog bolje konstrukcijskog rješenja. Ove godine uz most je izgrađena i odgovarajuća betonska podzida.