Skupština SBK: Gimnazija Bugojno mjenja ime u Mješovita srednja škola Bugojno

Skupština Srednjoosanskog kantona na današnjem zasjedanju u Travniku donijela je odluku o izmjeni naziva Gimnazije Bugojno u Mješovitu srednju školu Bugojno.

 

Do promjene naziva škole dolazi zbog usklađivanja sa zakonom jer od početka školske 2017/2018. godine u ovoj obrazovnoj ustanovi radi i Medicinska škola. Nakon burne i na moment komične rasprave Odluku su podržali zastupnici SDA i Koalicije hravtskih stranaka okupljenih oko HDZ BiH, a protiv su bili zastupnici SDP BiH , SBB BiH i DF.

 

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim pristojbama, te  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o dopuštenom prekoračenju na transakcijskom računu u okviru Jedinstvenog računa Kantonalnog trezora.

Dato je pozitivno mišljenje  o federalnom Nacrtu zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti  od požara i vatrogastvu, kao i o federalnom prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.