Student Info

Studenti Sveučilišta “Vitez” održali simulaciju prijema kandidata na radno mjesto u zdravstvenoj ustanovi

Na nedavno održanom predavanju na drugom ciklusu studija na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta/ Univerziteta “Vitez”  o planiranju  ljudskih resursa i upravljanja u zdravstvu, u okviru predmeta  Strateški menadžment ljudskih resursa u zdravstvu (predavač prof.dr. Jamila Jaganjac), studenti su simulirali prijem kandidata putem javnog konkursa raspisanog za radna mjesta medicinskih sestara/tehničara i glavnih sestara odjeljenja u okviru organizacione jedinice.

 

U prvoj fazi studenti su, uz pomoć predmetnog nastavnika, obavili pripremu opisa radnog mjesta i analizu svih potrebnih elemenata, nakon čega je raspisan konkurs za prijem u radni odnos, dok su u drugom dijelu radili u dvije grupe; u prvoj su bili potencijalni kandidati, a drugu grupu su činili članovi komisije za izbor, koji su, nakon obavljenog intervjua, izabrali jednog kandidata za probni rad.

Vježba je rezultirala zaključcima: kako se treba pripremiti za razgovor za posao i na koji način kompanije trebaju izvršiti adekvatnu analizu i opis radnog mjesta, sa svim pripadajućim elementima, te koje metode i tehnike primijeniti u procesu selekcije kako bi dobili pravu osobu na pravom mjestu.

 

(PR Služba)